Hopkalender

Ønsker du at modtage en e-mail, når tilmeldingsfristen til danske kaninhopkonkurrencer er ved at være nået? Klik her og tilmeld dig til vores tilmeldingsreminder-service.
Klik her for at få vist arrangementer og træning på et Danmarkskort.
Tryk for at komme til: Januar 2021, marts 2021, april 2021, maj 2021, juni 2021, juli 2021, august 2021, september 2021, oktober 2021, november 2021, december 2021 eller HOPtræning rundt om i landet.
Eller vælg et årstal: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 eller Aktuelle stævner


Januar 2021
16.-17. AFLYST
Stævnet er aflyst pga. nedlukningen af Danmark.
Odense Kaninavlerforeningen afholder hopstævne den 16.-17. januar i forbindelse med udstillingen i Ubberudhallen. Adressen er Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst.
Mere info kommer senere.
Har I nogle spørgsmål kan Marie Floutrup kontaktes på 31 61 86 72 eller på Facebook.
Marts 2021
16. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne tirsdag den 16. marts 2021 på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 16.00 og mulighed for at komme fra kl. 15.30 afholdes klasserne let lige og svær kroget åben.
Prisen pr. start er 10kr.
Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenMarts2021VilvordeRoskilde1/ senest lørdag den 13. marts 2021
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på max. 25 personer tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet og at ALLE med hensigt til at opholde sig på stævnepladsen SKAL tilmeldes, dette er ikke gældende for chauffører, der bliver i bilen og køre igen straks efter afsætning. Vi beder til at man så vidt muligt kun kommer som deltager og ikke har mere end en ekstra person med, hvis dette kan undgås.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.20. Hørsholm-Lyngby afholder stævne lørdag den 20. marts på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder let lige, svær lige og elite lige.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege20mar2021/ senest den 17. marts.
Vi starter kl. 10:00, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Da vi maks. må være 25 personer til stævnet, skal forældre/familie tilmeldes i separat tilmelding, og er efter først til mølle – vi opfordrer til maks. 1 ekstra person pr. deltager.20.-21. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til årets første udendørsstævne den 20.-21. marts.
Det foregår på Englystskolens fodboldbaner med start begge dage kl. 9:00. Adressen er Skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banerne er her: http://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6
Lørdag hoppes der mini lige, let lige og middelsvær lige åben - tilmelding for lørdag. på http://tilmelding.kaninhop.dk/englystskolenmarts2021/
Søndag hoppes der elite lige og svær lige åben - tilmelding for søndag på http://tilmelding.kaninhop.dk/englystskolenmarts2021s/
Prisen er 15 kr. pr. start og tilmelding sker senest den 15. marts.
Lørdag er der en maks. begrænsning på 50 personer, og vi deler deltagerne i to hold. Skal der tages nogle hensyn til at man kommer på hold med nogle specifikke personer, så skriv dette i bemærkninger i din tilmelding. Søndag er der maks. begrænsning på 25 personer, dog undtaget af, at nogle kun deltager i én klasse og kan køre før den næste starter for at gøre plads til andre. Der vil uddeles rosetter sidst på dagen, og de som kører hjem tidligere, får sine rosetter på anden vis.
Alle der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i en separat tilmelding. Chauffører skal ikke tilmeldes såfremt de bliver ved bilerne og forlader pladsen igen. Vi beder til at i som deltagere, så vidt det er muligt, ikke medbringer ekstra personer, men hvis det ikke kan undgås er det maks. 1 pr. deltager.
Ved spørgsmål kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31.21. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til martsstævne på Skovgården, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens søndag den 21. marts kl. 10,00.
Vi hopper let lige og middelsvær lige åben.
Pris 10 kr. pr. start.
Tilmelding på: http://tilmelding.kaninhop.dk/MartsstaevneHorsens2021 senest den 17. marts.
Hvis der bliver mere end 20 personer tilmeldt, planlægger vi stævnet, så deltagerne får tildelt et tidsrum, man må være på stævnepladsen. Chauffører og andre der er med, skal tilmeldes i bemærkninger.
Spørgsmål kan stilles til Kirsten Bjerg på 30 12 47 73.21. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne søndag den 21. marts hos Tanja, Nørregårdsvej 44, 4990 Sakskøbing. Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra 9:30. Der hoppes i klasserne elite kroget, svær lige, middelsvær lige åben og middelsvær kroget. Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Marts2021Tanja/ - senest torsdag den 18. marts. Vi gør opmærskom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge.
Der er begrænsning på maks. 25 personer til stævner, derfor er det nødvendigt at forældre og familie, som også vil opholde sig til stævnet, bliver tilmeldt med separat tilmelding hver især. Vi anbefaler dog maks. 1 person ekstra pr. deltager, det er først til mølle.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35, Tanja på 25 71 33 14eller Emil på 60 77 52 24.30. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne tirsdag den 30. marts 2021 på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 16.00 og mulighed for at komme fra kl. 15.30 afholdes klasserne middelsvær kroget åben og elite lige.
Prisen pr. start er 10kr.
Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenMarts2021VilvordeRoskilde2/ senest lørdag den 27. marts 2021
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på max. 25 personer tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet og at ALLE med hensigt til at opholde sig på stævnepladsen SKAL tilmeldes, dette er ikke gældende for chauffører, der bliver i bilen og køre igen straks efter afsætning. Vi beder til at man så vidt muligt kun kommer som deltager og ikke har mere end en ekstra person med, hvis dette kan undgås.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.30. Odense Kaninavlerforening inviterer til træningsstævne den 30. marts på græsplænen ved drivhuset i Allesø, Søhusvej 238, 5270 Odense N.
Stævnet starter kl 16:00 med mulighed for at komme kl 15:30. Der hoppes let lige og middelsvær kroget åben i anførte rækkefølge og pris pr. start er 10 kr.
Der gøres opmærksom på at der ikke uddeles point til årets hopkanin ved træningstævnet.
Tilmelding kan ske indtil stævnets start, dog helst inden den 28. marts på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/TraeningstaevneOdense2021/
Da forsamlingsforbuddet for foreningsaktiviteter er hævet til 50 personer, skønner vi at det ikke er nødvendigt med en begrænsning på deltagere. Grundet omstændighederne anbefaler vi dog stadig at man tager maks. 1 ledsager med hvis det er helt nødvendigt.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 7231. Vejle og Omegns Kaninavlerforening inviterer til aspirant-træningsstævne den 31. marts kl. 16:00.
Det foregår hos Charlotte på adressen Staksrodevej 35, 7150 Barrit. Der hoppes højdehop med start på 40 cm og længdehop med start på 40 cm. Det koster 10 kr. pr. start. Vi gør opmærksom på, at der ikke uddeles certifikater eller point. Maks begrænsning på 20 personer.
Tilmelding sker på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle31marts2021/ senest den 31. marts kl. 09:00.
Ved spørgsmål, kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04.
April 2021
1. Hørsholm-Lyngby afholder stævne torsdag den 1. april på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder middelsvær lige åben og middelsvær kroget åben.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege1apr2021/ senest den 29. marts.
Vi starter kl. 10:00, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Da vi maks. må være 25 personer til stævnet, skal forældre/familie tilmeldes i separat tilmelding, og er efter først til mølle – vi opfordrer til maks. 1 ekstra person pr. deltager.1. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer påskestævne den 1. april.
Det foregår på Englystskolens fodboldbaner med start kl. 9:00. Adressen er Skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banerne er her: http://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6
Der hoppes elite kroget, svær kroget, middelsvær kroget åben, højdehop med start på 50 cm og længdehop med start på 100 cm.
Prisen er 15 kr. pr. start og tilmelding sker senest den 26. marts på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle1april2021/.
Der er maks. begrænsning på 50 personer. ALLE der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i en separat tilmelding, altså også forældre. Chauffører skal ikke tilmeldes såfremt de bliver ved bilerne og forlader pladsen igen. Forvent at stævnet vare hele dagen. Der vil hoppes en højde/længde som første klasse, derefter de krogede og sidst højde/længde.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04.
Vi gør opmærksom på, at der på middelsvær kroget åben ikke uddeles point, grundet sen tilføjelse i kalenderen.2. Bornholms Racekaninforening indbyder den 2. april til PåskeCUP.
Adressen er Aakirkeby Hallerne (ved petanque-banerne), Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.
Vi hopper let lige x2, mini lige x2, og længdehop med start på 40 cm.
Alle klasser forudsætter mindst tre starter for at blive afholdt.
Vi begynder klokken 10 med mini lige, derefter let lige, længdehop, mini lige og let lige.
Det koster 10 kr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist er den 1. april på staldajtak snabela hotmail.com
Tilmeldingen skal indeholde følgende: Førerens navn, kaninens navn, kaninens startnummer i Hopregistret, klasser den skal deltage i
Resultaterne fra let bliver til PåskeKyllingCup
Resultaterne fra mini bliver til PåskeÆgCup
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (kun sms).
Vi forbeholder os ret til ændringer og for at leve op til diverse restriktioner kan adressen ændres da vi skal være udendørs.3. Viborg og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Stævne på Ulbjerg Skole, Fjorglimt 3, Ulbjerg, 8832 Skals.
Stævnet afholdes lørdag den 3. april med start kl. 09:00. Der vil være mulighed for at komme fra kl. 08:30.
Vi hopper let lige, middelsvær lige og svær lige.
Det koster 15 kr. pr. start og tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/UlbjergskolestaevneApril2021/ senest den 31. marts. Eftertilmelding er muligt indtil klassens start, til dobbelt startpris.
Vi har en begrænsning til stævnet på maks. 40 personer, så der tilmeldes efter ”først til mølle”-princippet og at ALLE med hensigt til at opholde sig på stævnepladsen SKAL tilmeldes, dette er ikke gældende for chauffører, der bliver i bilen og køre igen straks efter afsætning. Vi beder til, at man så vidt muligt kun kommer som deltager og ikke har mere end en ekstra person med, hvis dette kan undgås.
Ved spørgsmål kontaktes Maria Jansson på tlf. 31 13 74 78.4. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 4. april 2021 på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 9.30 afholdes klasserne let kroget, middelsvær kroget, svær kroget og elite kroget.
Prisen pr. start er 15kr.
Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Paaske2021VilvordeRoskilde/ senest torsdag den 1. april 2021
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på max. 25 personer tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet og at ALLE med hensigt til at opholde sig på stævnepladsen SKAL tilmeldes, dette er ikke gældende for chauffører, der bliver i bilen og køre igen straks efter afsætning. Vi beder til at man så vidt muligt kun kommer som deltager og ikke har mere end en ekstra person med, hvis dette kan undgås.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.4. Øst- og Midtfyns Kaninforening indbyder til påskestævne den 4. april på Skellerup Skole. Adressen er Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev. Vi starter kl. 9.
Klasserne er let lige, middelsvær lige åben og svær lige åben. Rækkefølgen besluttes på dagen. 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 31. marts på http://tilmelding.kaninhop.dk/OestMidtPaaske2021/. Det er først til mølle. Ved flere end 40 tilmeldte personer vil der være venteliste. Ved spørgsmål kontakt Maja Semberg på 23 90 23 05.
Vi gør opmærksom på at der grundet Covid-19 tiltag kræves tilmelding af alle personer, som forventes at opholde sig på stævnepladsen og at der ikke er flere end én ekstra person pr. deltager, hvis denne er med som kørsel. Veninder og tilskuer må ikke medtages. Forældre eller andet, som kører til stævnet og forlader stævnepladsen efterfølgende, skal ikke tilmeldes.4. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til påskestævne på Skovgården, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens søndag den 4. april kl. 10:00. Vi hopper mini lige, veteran lige og svær lige. Pris 10 kr. pr. start. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/Paaskestaevnehorsens2021/ senest den 29. marts. Hvis der bliver mere end 20 personer tilmeldt, planlægger vi stævnet, så deltagerne får tildelt et tidsrum, man må være på stævnepladsen. Chauffører og andre der er med, skal tilmeldes i en separat tilmelding. Der er en absolut maks. begrænsning på 40 personer. Spørgsmål kan stilles til Bente Bøje på FB eller 27 50 13 62 eller Alison på FB eller 42 37 02 30.
Hvis der er tid og lyst til det, slutter vi af med eliminator med tilmelding på dagen.16. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til træning og træningsstævne den 16. april fra kl. 15:30-19:30. Det foregår hos Charlotte på Staksrodevej 35, 7150 Barrit. Der hoppes som udgangspunkt let og middelsvær lige, kan mere nåes så bestemmes det på dagen. Prisen er 10 kr. pr. start. Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle16april2021/ senest den 16. april kl. 12. Kommer man kun for at træne, så giv lyd på på 40 12 91 04 til Charlotte Elleby.


17. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til aprilstævne på Skovgården, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens lørdag den 17. april kl. 10:00. Vi hopper let kroget og middelsvær kroget åben. Pris 10 kr. pr. start. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/aprilstaevnehorsens2021/ senest den 12. april. Hvis der bliver mere end 20 personer tilmeldt, planlægger vi stævnet, så deltagerne får tildelt et tidsrum, man må være på stævnepladsen. Chauffører og andre der er med, skal tilmeldes i en separat tilmelding. Der er en absolut maks. begrænsning på 40 personer. Spørgsmål kan stilles til Bente Bøje på FB eller 27 50 13 62 eller Alison på FB eller 42 37 02 30.


17. Hørsholm-Lyngby afholder klasseprøver (og træning) lørdag den 17. april på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Klasseprøverne har første prioritet, men det er også muligt at træne med sine andre kaniner.
Det koster ikke noget at være med.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/KlasseproeverKoege17apr2021/ senest den 15. april. Herefter er der tilmelding til Mette på sms.
Vi starter kl. 10:00 med at sætte bane op, og jeg forventer alle giver en hånd med.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Forældre er velkomne, hvis de giver en hånd med :)18. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 18. april 2021 på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 9.30 afholdes klasserne let lige, middelsvær lige, svær lige og elite lige.
Prisen pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/AprilRoskilde2021/ senest torsdag den 15. april.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på max. 50 personer tilmeldes efter ”først til mølle”-princippet og at det ikke er tilladt at opholde sig på stævnepladsen, medmindre man deltager i stævnet. Af - og påsætning er tilladt, men forældre eller andre skal blive i bilerne.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.25. Odense Kaninavlerforening inviterer til forårsstævne den 25. april på Cirkuspladsen i Søndersø, lige overfor adressen Industrivej 8, 5471 Søndersø. Stævnet starter kl 09:00, med mulighed for at ankomme kl 08:30. Der hoppes let lige, middelsvær lige, svær lige og elite lige. Pris pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske på følgende link senest torsdag den 22 april: http://tilmelding.kaninhop.dk/ForaarsstaevneOdense2021/
Det er tilladt at sætte egne telte op på pladsen, da der ikke er mange muligheder for læ og skygge til kaninerne, vær dog opmærksom på myndighedernes anbefalinger omkring dette.
Der er begrænsning på maks. 50 personer til stævner, og det er desværre ikke tilladt for andre end de deltageende ekvipager og dommere at opholde sig til stævnet. Derfor er det nødvendigt at forældre og chauffører kun sætter af og kører igen, eller bliver i bilerne.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 72.27. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne tirsdag den 27. april på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 16.00 og mulighed for at komme fra kl. 15.30 afholdes klasserne let kroget og svær kroget åben.
Prisen pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på­­­ http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenApril2021Roskilde/ senest lørdag den 24. april.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på max. 50 personer tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet og at det ikke er tilladt at opholde sig på stævnepladsen, medmindre man deltager i stævnet. Af- og påsætning er tilladt, men forældre eller andre skal blive i bilerne.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.30. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til bededagsstævne den 30. april.
Det foregår på Englystskolens fodboldbaner med start kl. 9:00. Adressen er Skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banerne er her: http://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6
Der hoppes 2x elite lige (bed A), svær lige (bed. C), middelsvær lige (bed C), 2x let lige (bed A)
Prisen er 15 kr. pr. start og tilmelding sker senest den 24. april på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle30april2021/
Der er maks. begrænsning på 50 deltagere. Kun deltagere må opholde sig på stævneområdet. Forældre og andre tilskuere kan desværre ikke tilbydes en plads.
Ved tilmelding på let og elite tilmelder man sig automatisk i begge.
Ved spørgsmål kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31.
Maj 2021
1. Øst- og Midtfyns Kaninforening inviterer til stævne lørdag den 1. maj kl. 9.30 på gården i Hillerslev.
Der hoppes middelsvær lige, veteran lige, let lige og mini lige. 10 kr. pr. start. Ved mange tilmeldte kan der forekomme finaler.
Stævnet afholdes på Øvre Hillerslev 2, 5450 Ringe.
Tilmelding senest den 28. april via http://tilmelding.kaninhop.dk/OestMidtMaj2021/
De på det tidspunkt gældende corona-restriktioner vil blive overholdt.
Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 28 88 06 84.1. Holbæk kaninavlerforening inviterer til 1. maj-stævne den 1. maj. Stævnet bliver afholdt i Jannis have på adressen, Kløvervænget 30, 4300 Holbæk. Med start kl. 10 og mulighed for at komme ind fra kl. 9.30.
Vi afholder følgende klasser: Længdehop med start på 40 cm, let lige og svær lige åben.
Prisen er 15 kr. pr start. Tilmelding kan ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/1majstaevnehosjanni2021/ senest den 28. april.
Ved spørgsmål kontakt Janni på e-mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger, i dette tilfælde det areal vi har til rådighed, vil være en begrænsning på 25 deltagere og der tilmeldes efter ”først til mølle”-princippet. Til stævnet er det kun udøvere, dommere, hjælpere der kan være til stede til stævnet, derfor er det ikke muligt for forældre og tilskuere at være til stede ved stævnet, men kan sætte af og afhente.2. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til havestævne ved Wiktoria Janikowska, Århusvej 34, 8382 Hinnerup søndag den 2. maj kl. 10:00. Vi hopper elite lige, svær lige og middelsvær kroget åben. Pris 10 kr. pr. start. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/havestaevnehinnerup2021/ senest den 26. april.
Pga. gældende coronarestriktioner er der en begrænsning på maks. 50 personer til stævnet - forældre og chauffører, som ønsker at blive på stævnepladsen skal derfor tilmelde sig i separat tilmelding.
Spørgsmål kan stilles til Bente Bøje Jensen på FB eller 27 50 13 62 eller til Wiktoria på FB.2. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne søndag den 2. maj hos Mia, Højskolevej 22, 4920 Søllested. Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra 9:30, Der hoppes i klasserne let lige, let kroget og middelsvær kroget åben. Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/MajMiaStorstroem2021/ - senest fredag den 30. april.
Der er begrænsning på maks. 50 personer til stævner, derfor er det nødvendigt at forældre og familie, som også vil opholde sig til stævnet, bliver tilmeldt med separat tilmelding hver især. Vi anbefaler maks. 1 person ekstra pr. deltager, det er først til mølle.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35, Tanja på 25 71 33 14 eller Emil på 60 77 52 24.8. Haderslev og Omegns Kaninavlerforening afholder stævne den 8. maj klokken 10.
Stævnet foregår hos Anne-Mettes forældre på adressen Tornumvej 5, 6630 Rødding.
Klasserne er Længdehop med start på 60 cm. Mini lige, let lige og svær lige åben. Ved mange starter kan der forventes at der hoppes 2 klasser på samme tid.
Prisen er 10 kroner pr start og skal betales via MobilePay til Anne-Mette.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/MajRoedding21/ senest den 5. maj
Har man nogle spørgsmål kan man kontakte Anne-Mette på sms 26 11 12 64 eller på facebook.8. Hørsholm-Lyngby afholder stævne lørdag den 8. maj på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder let lige, svær lige og længdehop (med start på 40 cm.)
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege8maj2021/ senest den 4. maj.
Vi starter kl. 10:00, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Da vi maks. må være 50 personer til stævnet, skal forældre/familie tilmeldes i separat tilmelding, og er efter først til mølle – vi opfordrer til maks. 1 ekstra person pr. deltager.9. Sydfyn og Øernes Kaninavlerforening inviterer til Maj-stævne hos Louise og Charlotte på Søgaard, Fjellerupvej 4, 5854 Gislev søndag den 9. maj. Stævnet starter kl. 10:00, og det er muligt at komme fra 9:30. Der hoppes let lige og svær lige åben. Pris 10 kr. pr. start. Tilmelding via http://tilmelding.kaninhop.dk/Sydfyn2021majstaevne/ senest torsdag den 6. maj. Ved tilmelding forpligter man sig til at være hjælper i løbet af stævnet. Ledsagere tilmeldes i bemærkningsfeltet. Alle Covid 19 restriktioner vil blive holdt, og der vil være håndsprit tilgængeligt. Ved spørgsmål, kontakt hopansvarlig Charlotte på tlf. 51 34 16 29.


9. Viborg og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Majstævne søndag den 9. maj. Stævnet bliver afholdt på Ulbjerg Skole som ligger på Ågade 8, Skals, 8832 Ulbjerg.
Med Start kl. 09.00 og mulighed for at komme 8.30.
Vi hopper let lige, middelsvær lige åben, svær lige åben og elite lige.
Prisen er 15 kr. pr. start.
Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/majstaevnviborg2021/ senest den 6. maj.
Pga. de gældende coronaerstriktioner er der en begrænsning på maks. 50 personer, der tilmeldes efter første til mølle princippet.
Det er desværre ikke tilladt for forældre, chauffører og tilskuere at opholde sig på stævnepladsen.
Spørgsmål kan stilles til Maria Jansson på tlf. 31 13 74 78 eller Jasmin Jansson på tlf. 61 73 62 20.11. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne tirsdag den 11. maj på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 16.00 og mulighed for at komme fra kl. 15.30 afholdes klasserne middelsvær lige åben og højdehop med start på 40cm.
Klasserne afholdes samtidig, men starter samme kanin begge klasser, bestræber vi os efter at kaninen får lov at hoppe baneklasser færdigt først.
Prisen pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenMajRoskilde2021/ senest lørdag den 8. maj. Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start mod dobbelt takst.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på maks. 50 personer tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet og at alle med hensigt til at opholde sig på stævnepladsen skal tilmeldes i en seperat tilmelding, dette inkluderer ikke kørende forældre eller andet, som forlader stævnepladsen igen efter af og påsætning.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.14. Østhimmerland inviterer fredag den 14. maj til mærkeprøver og hyggehopdag hos Stald Malega. Det foregår Præstevejen 7C, Mesing, 8660 Skanderborg. Vi starter kl. 10.
Det er gratis at deltage i løbet af dagen. Ønsker man at et diplom på at ens kanin har bestået mærkeprøve, koster det 5 kr. pr. kanin pr. mærke.
Ønsker man kun at deltage i træning er man også velkommen. Det foregår samtidig med mærkeprøverne.
For at kunne deltage i mærkeprøverne kræver det at kaninen er over et år, grundet reglerne omkring højde-/længdehop.
Tilmelding er nødvendig på
http://tilmelding.kaninhop.dk/OesthimmerlandMaerkeproevedag21/ senest den 11. maj.
Der er en maks. begrænsning på 20 deltager for at kunne opretholde afstandskrav.
Er der tid og stemning for det vil der efter træning og mærkeprøverne være mulighed for træningsstævne. Klasser bestemmes på dagen sammen med tilmeldingen.
Alle som opholder sig på grunden skal tilmelde sig i en seperat tilmelding.
Har man spørgsmål så kontakt Maria Gadkjær på 23247094 (sms) eller via kontaktformularen.16. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til A-dag søndag den 16. maj 2021 på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 9.30 afholdes klasserne let lige x 2, middelsvær lige x 2, svær lige x 2 og elite lige x 2, alle klasser afholdes med bedømmelsesmetode A og der afholdes 2 klasser samtidig.
Prisen pr. start er 15 kr.
Ved tilmelding regner vi med at tilmeldte kaniner starter begge klasser, som kaninen er klasseret i. Er dette ikke tilfældet, bedes dette skrives i bemærkninger.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/A-dag2021Roskilde/ senest torsdag den 13. maj.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på max. 50 personer tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet og at det ikke er tilladt at opholde sig på stævnepladsen, medmindre man deltager i stævnet. Af - og påsætning er tilladt, men forældre eller andre skal blive i bilerne.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.16. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til hopkonkurrencer den 16. maj i let kroget, veteran kroget, middelsvær kroget og svær kroget på Dyrskuepladsen, Hattingvej 6, 8700 Horsens. Prisen er 10 kr. pr start. Vi starter kl. 10.
Der er toilet på stedet, men tag gerne selv håndklæde med. Vi sørger for resten.
Der er langt til indkøb, så tag en god madpakke og drikkevarer med.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/horsens16maj2021/ senest den 8. maj.
Forældre/chauffører skal tilmeldes i separat tilmelding med medlemsnummer 0000.
Pga. gældende coronarestriktioner er der en begrænsning på maks. 75 personer inkl. chauffører m.fl.
Tilmelding sker efter ”Først til mølle-princippet".
Spørgsmål kan stilles til Aase Bjerner i en besked på FB eller på 22 11 77 94.18. Hørsholm-Lyngby afholder stævne tirsdag den 18. maj på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder svær kroget åben og elite kroget.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege18maj2021/ senest den 16. maj.
Der er åben for tilmelding indtil klassen starter mod dobbelt betaling.
Vi starter kl. 16:30, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Da vi maks. må være 50 personer til stævnet, skal forældre/familie tilmeldes i separat tilmelding, og er efter først til mølle – vi opfordrer til maks. 1 ekstra person pr. deltager.21. Vejle og Omegns Kaninforening indbyder til aftenstævne den 21. maj hos Josefine på adressen Assensvej 66, 5500 Middelfart. Vi starter kl 16:30, med ankomst fra kl 16:00. Der konkurreres i svær kroget, middelsvær kroget åben og middelsvær kroget (ikke åben). Tilmelding sker senest den 16. maj på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle21maj2021/
Prisen er 10 kr. pr. start. Eftertilmelding er muligt til dobbelt pris. Alle personer der opholder sig ved stævnet skal tilmeldes.
Kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 ved spørgsmål.22. Frederikshavn Kaninavlerforening inviterer til hopstævne på fodboldbanen ved Gærum Idrætscenter den 22. maj. kl. 9:30 på adressen Vrangbækvej 4C, 9900 Frederikshavn. Der hoppes mini lige, let lige, middelsvær lige, svær lige og elite lige. Det koster 15 kr. pr. start og tilmelding sker på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/Frederikshavn22maj2021/ senest den 16. maj.
Alle personer der opholder sig ved stævnet skal tilmeldes i en tilmelding.
Ved spørgsmål kontakt da Sarah Madsen 22 88 50 82.22. Øst- og Midtfyns Kaninforening indbyder til pinsestævne den 22. maj på Skellerup skole. Adressen er Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev.
Vi starter kl. 9. Klasserne er let kroget, middelsvær kroget åben og elite lige, rækkefølgen bestemmes på dagen. 10 kr. pr. start.
Seneste tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/OestMidtPinse2021/ senest den 19. maj.
Ved spørgsmål kontakt Maja Semberg på 23 90 23 05.
Vi gør opmærksomme på, at der grundet Covid-19 tiltag kræves tilmelding af alle personer, som forventes at opholde sig på stævnepladsen og at der ikke er flere end én ekstra person pr. deltager, hvis denne er med som kørsel. Veninder og tilskuere må ikke medtages. Forældre eller andre, som kører til stævnet og forlader stævnepladsen efterfølgende skal Ikke tilmeldes.23. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne søndag den 23. maj hos Tanja, Nørregårdsvej 44, 4990 Sakskøbing. Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra 9:30. Der hoppes i klasserne elite lige, svær lige åben og højdehop med start på 40 cm. Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/MajTanjaStorstroem2021/ - senest torsdag den 20. maj. Vi gør opmærskom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge.
Der er begrænsning på maks. 50 personer til stævner, derfor er det nødvendigt at forældre og familie, som også vil opholde sig til stævnet, bliver tilmeldt med separat tilmelding hver især. Vi anbefaler dog maks. 1 person ekstra pr. deltager, det er først til mølle.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35, Tanja på 25 71 33 14 eller Emil på 60 77 52 24.24. Holbæk Kaninavlerforening inviterer til Pinsestævne den 24. maj. Stævnet bliver afholdt på græsplænen ved Janni på adressen, Kløvervænget 30, 4300 Holbæk med start kl. 10 og mulighed for at komme ind fra kl. 9.30.
Vi afholder følgende klasser: Let lige, middelsvær lige, veteran lige, svær lige og elite lige.
Prisen er 15 kr. pr start. Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Pinsestaevnevedjannimaj2021/ senest den 21. maj.
Ved spørgsmål kontakt Janni på e-mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger, i dette tilfælde det areal vi har til rådighed, vil være en begrænsning på 25 deltagere og der tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet. Til stævnet er det kun udøvere, dommere, hjælpere der kan være til stede til stævnet, derfor er det ikke muligt for forældre og tilskuere at være til stede ved stævnet, men kan sætte af og afhente.29. Hørsholm-Lyngby afholder stævne lørdag den 29. maj på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder middelsvær lige åben, middelsvær kroget åben og svær lige åben.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege29maj2021/ senest den 25. maj.
Vi starter kl. 10:00, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Da vi maks. må være 50 personer til stævnet, skal forældre/familie tilmeldes i separat tilmelding, og er efter først til mølle – vi opfordrer til maks. 1 ekstra person pr. deltager.29.-30. Vejle og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Farvecupperne den 29.-30. maj. Det forgår på fodboldbanerne ved Englystskolen med start kl. 9:00. Adressen er Skolebakken 1, 7080 Børkop. Tilmelding sker senest den 22. maj.
Klasser lørdag: 2x elite kroget, 2x svær kroget, let lige, middelsvær lige og længdehop med start på 140 cm. På kroget vil den ene klasse også være med bed. A.
Tilmeldingslink: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle29maj2021/
Klasser søndag: 2x let kroget, 2x middelsvær kroget, svær lige, elite lige og højdehop med start på 60 cm.
Tilmeldingslink: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle30maj2021/
Fælles for de krogede konkurrencer er, at kroget klasse nr. 2. vil blive kørt med bed A. Ved mange starter, afholdes de lige baneklasser også med bed. A. Vi gør opmærksomme på, at kaniner maks. må starte 3 klasser pr. dag. Prisen pr. start er 15 kr. Eftertilmelding er muligt til dobbelttakst indtil stævnets start. Ved tilmelding i kroget klasse, så tilmeldes man automatisk til begge klasser.
Farvecupperne løber i alle de krogede klasser. Der konkurreres i følgende: Young Yellow Cup (let), Green Glory Cup (middelsvær), Blue Breeze Cup (svær) og Pink Power Cup (elite). Kriteriet for at deltage i cuppen er, at kaninen deltager i både nr. 1 og 2 af samme klasse. Det bedste samlede resultat vinder. Cuppen følger kaninen og ikke føreren. Prisen for at deltage i cup er 15 kr. pr. kanin. Ønsker man at deltage i cuppen, skal man afkrydse feltet ”pointhop”.
Forvent et heldagsarrangement. Er man nødsaget til at komme senere eller køre før, så meddel det i bemærkninger på tilmeldingslinket. Alle personer der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i separat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04
Juni 2021
1. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til aftenstævne tirsdag den 1. juni, hos Mia i Søllested, Højskolevej 22, 4920 Søllested
Vi starter klokken 16, med mulighed for at komme fra kl. 15.30 – der hoppes i klasserne svær kroget og middelsvær kroget åben. Pris pr. start er 10 kr. Eftertilmeldinger modtages frem til klassens start til dobbelt takst.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Tirsdagsstaevnehosmiajuni2021/ - senest søndag den 30. maj.
Maks antal deltagere følger forsamlingsloftet på pågældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35 eller Tanja på 25 71 33 14.3. Odense Kaninavlerforening inviterer til aftenstævne den 3. juni på Særslev Skoles sportsplads på adressen Vestergade 5, 5471 Søndersø.
Stævnet starter kl. 16:30 med mulighed for at komme fra kl. 16. Der hoppes middelsvær lige åben og svær lige åben og pris pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske senest den 28. maj på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenstaevneOdense3Juni2021/
Alle personer der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i separat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på tidspunktet for stævneafholdelse. Dog maks. 1 ledsager, hvis det er helt nødvendigt.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 725.-6. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til todagesstævne den 5. og 6. juni ved Wiktoria, Århusvej 34, 8382 Hinnerup.
Lørdag starter vi kl. 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite kroget.
Søndag starter vi kl. 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite lige. Rækkefølgen af klasserne tager vi på dagen.
Tilmelding sker til lørdag på http://tilmelding.kaninhop.dk/Hinnerup5Juni2021/
og søndag på http://tilmelding.kaninhop.dk/Hinnerup6Juni2021/ senest den 31. maj.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Der er mulighed for overnatning i Wiktorias baghave i eget telt. Ved spørgsmål kontakt Wiktoria på Facebook eller Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.
Forvent at stævnet varer til hen på aftenen, så skriv lige, hvis I ikke kan være der hele dagen. Alle personer, der opholder sig på stævnepladsen, skal tilmeldes i separat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på det pågældende tidspunkt.8. Bornholms Racekaninforening indbyder den 8. juni til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper let kroget og begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 7. juni på staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).8. Hørsholm-Lyngby Kaninavlerforening afholder stævne tirsdag den 8. juni på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder svær lige åben og elite lige.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege8jun2021/ senest den 5. juni.
Der er åben for tilmelding indtil klassen starter mod dobbelt betaling.
Vi starter kl. 16:30, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Da vi maks. må være 50 personer til stævnet, skal forældre/familie tilmeldes i separat tilmelding, og er efter først til mølle – vi opfordrer til maks. 1 ekstra person pr. deltager.12. I forbindelse med De samvirkende fynske kaninavlerforeningers endagsudstilling lørdag den 12. juni inviteres til hopstævne i svær kroget, middelsvær kroget, let kroget og mini kroget. Stævnet afholdes på Søgaard Fjellerupvej 4, 5854 Gislev. Stævnet starter kl 9. Deltagergebyr på 10 kr. pr start. Der kan købes frokost (grillpølser m brød og sodavand) for 50 kr.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/Gislev12Juni2021/ senest 6. juni.
Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 28 88 06 84 eller Charlotte på 51 34 16 29.12. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne lørdag den 12. juni hos Tanja, Nørregårdsvej 44, 4990 Sakskøbing. Vi starter kl. 10:00 og der er muligt at komme fra 9:30. Der hoppes i klasserne elite kroget x 2, middelsvær kroget og middelsvær kroget åben. Pris pr. start er 10 kr.
- Ved tilmelding til elite kroget regner vi med at de tilmeldte kaniner starter begge klasser, er tilfældet ikke dette, bedes i gøre opmærksom på dette i bemærkninger.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Junistaevnetanja2021/ – senest torsdag den 10. juni.
Vi gør opmærksom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge på stævnepladsen.
Maks antal deltagere følger forsamlingsloftet på pågældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35 eller Tanja på 25 71 33 14.12.-13. AFLYST
Stævnet er aflyst, da Det Fynske Dyrskue er aflyst - se andet stævne i kalenderen, som afholdes i stedet for.
I forbindelse med Det Fynske Dyrskue afholder de samvirkende fynske kaninavlerforeninger hopstævne lørdag og søndag den 12.-13. juni. Det hoppes i en lille ring i forbindelse med kaninudstillingen.
Lørdag den 12. juni hoppes der længdehop med start på 80 cm, middelsvær kroget åben og svær kroget.
Søndag den 13. juni hoppes der højdehop med start på 60 cm, middelsvær lige åben og svær lige.
Begge dage åbner dyrskuet kl. 9.00, så her vil der være indgang via indgang vest. Broløkkevej 2, 5250 Odense. Parkering kan godt risikere at være et pænt stykke væk, men der er mulighed for at læsse af ved indgangen.
Stævnets første klasse starter kl. 10.00. Lørdag er der åben til kl. 20.00, søndag til klokken 16. Søndag er der fælles præmieoverrækkelse kl. 15.30. Alt efter antal tilmeldte vil der blive lavet en tidsplan for afholdelse af dagens klasser. Resten af dagene fyldes ud med mærkeprøver.
Der er fri entre til dyrskuet for de deltagende hoppere. Chauffører og andre interesserede skal selv betale indgang på skuet.
Deltagelse koster 10 kr. pr. start. Tilmelding senest 21. maj pga. indgangsbilletterne. Ændring af kaninernes klasse kan ske frem til 8. juni.
Ved tilmelding acceptere man på det gældende tidspunkts corona-restriktioner, samt adgangskrav til skuet, som vi jo ikke kender noget til på nuværende tidspunkt.
Da pladsen er lille, er der ikke mulighed for at medbringe telte eller lign.
Tilmelding lørdag via http://tilmelding.kaninhop.dk/FyndyrskueL2021/
Tilmelding søndag via http://tilmelding.kaninhop.dk/FyndyrskueS2021/
Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 28 88 06 84.13. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til stævne den 13. juni kl. 9:00. Det foregår på Englystskolens fodboldbaner på adressen Skolebakken 1, 7080 Børkop. Der konkurreres i elite kroget, svær kroget og middelsvær kroget. Prisen er 15 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle13juni2021/ senest den 6. juni.
Efter de annoncerede klasser afholdes der træningsstævne, hvor klasser bestemmes på dagen, tilmelding af kaniner til dette sker på følgende link med en startpris på 10 kr. http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejled13juni2021/
Alle deltagere ved stævnet skal tilmeldes i separat tilmelding.
Kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 for spørgsmål.
BEMÆRK: Elite kroget er aflyst pga. for få tilmeldte. Cupperne ved Grand Trophy er udskudt til senere på året.15. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne tirsdag den 15. juni på Ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 16:30 og mulighed for at komme fra kl. 16:00 hoppes klasserne middelsvær kroget åben, svær lige åben og højdehop med start på 50 cm.
Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenJuni2021Roskilde/ senest lørdag den 12. juni. Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start, dette dog til dobbelt takst.
Alle der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i seperat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 0819. Frederikshavn Kaninavlerforening inviterer til hopstævne på sportspladsen ved Frydenstrand Skole den 19. juni kl. 9:30 på adressen Abildvej 20, 9900 Frederikshavn. Der hoppes middelsvær kroget åben, svær kroget, elite kroget, højdehop med start på 40 cm og længdehop med start på 60 cm. Det koster 15 kr. pr. start og tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Frederikshavn19juni2021/ senest den 13. juni.
Alle personer der opholder sig ved stævnet skal tilmeldes i en tilmelding.
Ved spørgsmål kontakt da Sarah Madsen på 22 88 50 82.19. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne lørdag den 19. juni hos Mia, Højskoleskolevej 22, 4990 Søllested. Vi starter kl. 10:00 og det er muligt at komme fra 9:30. Der hoppes i klasserne svær kroget, svær kroget åben og let kroget x2. Pris pr. start er 10 kr.
- Ved tilmelding til let kroget regner vi med at de tilmeldte kaniner starter begge klasser, er tilfældet ikke dette, bedes i gøre opmærksom på dette i bemærkninger.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/JunistaevneMia2021/ – senest torsdag den 17. juni.
Vi gør opmærksom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, i form af telt eller lign. da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge på stævnepladsen.
Maks antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35 eller Tanja på 25 71 33 14.22. Bornholms Racekaninforening indbyder den 22. juni til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper let lige og begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 21. juni på staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).22. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til træningsstævne tirsdag den 22. juni hos Tanja, Nørregårdsvej 44, 4990 Sakskøbing. Vi starter kl. 16:00 og det er muligt at komme fra 15:30. Klasserne vil blive besluttet på dagen. For at gøre resultatskrivning nemmere, kan der tilmeldes på - http://tilmelding.kaninhop.dk/TraeningsstaevneSakskoebing22juni2021/ senest mandag den 21. juni eller der kan tilmeldes på dagen. Pris pr. start er 10 kr. Vi gør opmærksom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, i form af telt eller lign. da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge på stævnepladsen. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt. Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35 eller Tanja på 25 71 33 14.


26. AFLYST
Bemærk: Stævnet er flyttet til den 10. juli
Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til blomstercupperne 2021 lørdag den 26. juni på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 09.30 afholdes klasserne svær lige åben, svær kroget åben, elite lige og elite kroget. Derudover konkurreres der i Tulipancuppen (svær) og Solsikkecuppen (elite).
Prisen pr. start er 15 kr. og prisen for deltagelse i cup er pr. kanin 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Blomstercupperne2021Roskilde/ senest søndag den 20. juni. Ved tilmelding i cupperne afkrydses feltet ”duel-hop” ved tilmelding til Tulipancuppen og feltet ”eliminator” ved tilmelding til Solsikkecuppen.
For at deltage i cupperne kræves det at kaninen hopper samme klasse på både lige og kroget, altså f.eks. elite lige og elite kroget. Middelsvær-kaniner kan også deltage i svær-cuppen, såfremt den deltager i begge svær åbne klasser.
Cupplaceringerne regnes efter placeringer i lige og kroget, har flere kaniner samme totalsum, regnes herefter med antal fejl i alt og derefter muligvis samlet tid på de 2 første gennemløb.
Alle med hensigt på at opholde sig på stævnepladsen under stævnet skal tilmeldes i en separat tilmelding, maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 0826. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til junistævne den 26. juni ved Land & Fritid Hedensted, Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted.
Vi starter kl. 10:00 med klasserne elite lige, svær lige og højdehop med start på 40 cm.
Hvis det blæser meget, flytter vi banen om foran butikken, hvor vi har læ.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Hedensted26Juni2021/ senest den 21. juni.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Butikken og WC vil være åben fra kl. 10 til 14.
Efter kl. 14 er der IKKE adgang til toiletter, men der ligger en tankstation ca. 3 km derfra. Ved spørgsmål kontakt Alison på Facebook eller Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.
Alle personer, der opholder sig på stævnepladsen, skal tilmeldes i separat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på det pågældende tidspunkt.27. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 27. juni på Ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra kl. 9:30 hoppes klasserne let lige x 2, svær lige, elite lige og længdehop med start på 100 cm.
Ved tilmelding til let lige går vi ud fra at kaninen deltager i begge lette klasser.
Pris pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/27JuniRoskilde2021/ senest onsdag den 23. juni.
Alle der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i seperat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.27. Odense Kaninavlerforening inviterer til træningsstævne den 27. juni på Særslev Skoles sportsplads på adressen Nielsensvej 14A, 5471 Søndersø.
I forbindelse med vores træning, vil der være mulighed for træningsstævne.
Stævnet starter kl. 09:30 og der vil også være mulighed for træning for dem der ikke deltager i træningsstævnet.
Klasserne vil blive besluttet på dagen, men tilmeld gerne til de klasser du ønsker at deltage ved, så vi har en ide om hvad vi skal hoppe på dagen.
Tilmelding på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/TraeningstaevneOdenseJuni2021/
Der kan tilmeldes indtil klassens start.
Pris pr. start er 10 kr.
Vi gør desuden opmærksom på at der ikke uddeltes point til årets hopkanin ved træningsstævnet.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 72 eller via Facebook.
Juli 2021
3. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Julistævne og klubmesterskab (del 1) den 3. juli. Det foregår på Englystskolens fodboldbaner på adressen Skolebakken 1, 7080 Børkop. Der konkurreres i elite kroget, svær kroget, middelsvær kroget, let kroget og højdehop med start på 50 cm. Det koster 15 kr. pr. start. Tilmelding sker senest den 27 juni på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle3juli2021/
Medlemmer af Vejle kan tilmelde sig til klubmesterskabet, hvor der kåres klubmester i alle fem klasser, det koster 5 kr. ekstra pr. start, og tilmelding til klubmesterskabet sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejleklubmesterskabkroget2021/
Efter stævnet er der klubaften, hvor tilmelding foregår på Facebook.
Kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31 for spørgsmål.6. Bornholms Racekaninforening indbyder den 6. juli til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper middelsvær kroget åben og begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 5. juli på staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).9.-11. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Land & Fritid-stævne den 9., 10. og 11. juli ved Land & Fritid Hedensted, Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted.
Fredag starter vi kl. 16:00 med klasserne mini lige, veteran lige og længdehop med startlængde på 100 cm.
Lørdag starter vi kl 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite kroget.
Søndag starter vi kl 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite lige.
Rækkefølgen af klasserne afhænger af vejret på dagen.
Tilmelding er åben fra 15. juni til 30. juni.
Tilmelding på følgende adresser:
Til fredag: http://tilmelding.kaninhop.dk/LandogFritidFredag2021/
Til lørdag: http://tilmelding.kaninhop.dk/LandogFritidLoerdag2021/
Til søndag: http://tilmelding.kaninhop.dk/LandogFritidSoendag2021/
I forbindelse med stævnet bliver der afholdt venskabscup. Til venskabscup kan hver person tilmelde én kanin - kaninen skal være tilmeldte til både kroget lørdag og lige søndag. Blandt alle tilmeldte til venskabscup bliver der ved lodtrækning lavet hold med 2 personer på hvert hold. Cuppen består i, at placeringerne lægges sammen for de 2 kaniner, og for både lige og kroget, således at i alt 4 placeringer lægges sammen til et samlet resultat - cuppen afgøres ved at den laveste samlede placering af de 4 klasser, af 2 personer og 2 kaniner, er vinderen. Prisen er 10 kr. pr. start. Deltagelse i venskabscup koster 10 kr.
Der er mulighed for overnatning i familien Bøjes have med eget telt. Forsamlingsantallet afhænger af, hvad restriktionerne er på tidspunktet.
Ved spørgsmål kontakt Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.10. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til Blomstercupperne 2021 lørdag den 10. juli på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 09.30 afholdes klasserne svær lige åben, svær kroget åben, elite lige og elite kroget. Derudover konkurreres der i Tulipancuppen (svær) og Solsikkecuppen (elite).
Prisen pr. start er 15 kr. og prisen for deltagelse i cup er pr. kanin 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Blomstercupperne2021Roskilde/ senest søndag den 4. juli. Ved tilmelding i cupperne afkrydses feltet ”duel-hop” ved tilmelding til Tulipancuppen og feltet ”eliminator” ved tilmelding til Solsikkecuppen.
For at deltage i cupperne kræves det at kaninen hopper samme klasse på både lige og kroget, altså f.eks. elite lige og elite kroget. Middelsvær-kaniner kan også deltage i svær-cuppen, såfremt den deltager i begge svær åbne klasser.
Cupplaceringerne regnes efter placeringer i lige og kroget, har flere kaniner samme totalsum, regnes herefter med antal fejl i alt og derefter muligvis samlet tid på de 2 første gennemløb.
Alle med hensigt på at opholde sig på stævnepladsen under stævnet skal tilmeldes i en separat tilmelding, maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.15. AFLYST
Konkurrencen er aflyst pga. varmen.
Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til træningsstævne på Skovgaarden den 15. juli fra 16:30. Adressen er Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens. Det er i forbindelse med den sædvandlige træning, og der er derfor også mulighed for at træne. Der bliver hoppet højdehop med starthøjde på 40 cm. Det koster 10 kr. pr. start. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/HoejdeHorsens15Juli2021/ eller tilmelding til stævnet. Ved spørgsmål kontakt Bente på tlf. 27 50 13 62. Bemærk at det er træningsstævne, er der ikke certifikater og point til Årets Hopkanin.16.-18. Odense Kaninavlerforening inviterer til Summer Camp den 16.-18. juli på Særslev Skoles sportsplads på adressen Rasmus Nielsensvej 14A, 5471 Søndersø.
Fredag aften starter vi kl. 16:30 med længdehop med start på 100 cm.
Lørdag starter vi kl. 09:00 med klasserne let kroget, middelsvær kroget, svær kroget og elite kroget.
Søndag starter vi kl. 09:00 med klasserne let lige, middelsvær lige, svær lige og elite lige.
Sidste tilmelding er den 8. juli.
Pris pr. start er 15 kr og der kan eftertilmeldes kaniner indtil klassens start mod dobbelt takst.
Tilmelding foregår på følgende link:
http://tilmelding.kaninhop.dk/SummerCampOdense2021/
Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på daværende tidspunkt. Dog maks. 1 ledsager, hvis det er helt nødvendigt.
Der vil være mulighed for overnatning i telt 500 m fra stævnepladsen hos familien Nicolaisen, samt mulighed for bestilling af mad henover weeekenden.
Derudover er der mulighed for indkøb under 1 km fra stævnepladsen.
Information omkring dette vil blive sendt ud efter dato for sidste tilmelding.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 72 eller på Facebook.20. Bornholms Racekaninforening indbyder den 20. juli til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper middelsvær lige åben. Vi begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 19. juli på http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenJuli21Bornholm/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 tlf. eller Katja P. Honnens på tlf. 50 58 62 44 (kun sms).20. AFLYST
Aflyst pga. den aktuelle VHD situation på Fyn. Alm. træning er også aflyst den dag.
Sydfyn og Øernes Kaninavlerforening inviterer til træningsstævne i forbindelse med alm. træning tirsdag 20. juli kl. 18.30 hos Louise og Charlotte på Søgaard, Fjellerupvej 4, 5854 Gislev. Vi hopper middelsvær kroget åben, og afhængig af tid og stemning tager vi måske en klasse til. Prisen er 10 kr. pr start til træningsstævnet. Det er naturligvis også muligt bare at træne almindeligt. Tilmelding til middelsvær kroget åben via følgende link http://tilmelding.kaninhop.dk/Sommertraeningsstaevne2021Sydfyn/ eller på dagen. For yderligere info, kontakt Charlotte på tlf. 51 34 16 2922. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til konkurrencer i forbindelse med træning torsdag den 22. juli på græsplænen ved Naturcenter Skovgård, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens.
Fra kl. ca. 16:00 hoppes højdehop med start på 40 cm og fra kl. ca. 18:00 hoppes veteran lige. Tilmelding til veteran på http://tilmelding.kaninhop.dk/HorsensVeteran22Juli2021/ senest den 20. juli. Tilmelding til højdehop på http://tilmelding.kaninhop.dk/HoejdeHorsens22Juli2021/ senest den 21. juli eller på dagen. Det koster 10 kr. pr. start.
Spørgsmål kan rettes til Aase Bjerner på tlf. 22 11 77 94 eller til Bente på tlf. 27 50 13 62.
Bemærk, der ikke er certifikater og point til Årets Hopkanin på højdehop, da det er annonceret som træningsstævne.26. Vejle og Omegns Kaninforening indbyder til træningsstævne den 26. juli på Englystskolen kl. 17:00. Adressen er Skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banerne er her: https://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6 . Der konkurreres i let lige, middelsvær lige og svær lige.
Prisen er 10 kr. pr. start og tilmelding sker på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle26juli2021/
Tilmeld gerne dagen før, altså den 25, så vi kan nå at lave lister.
Kontakt Lisette Kongerslev på tlf. 60 17 00 31 ved spørgsmål.30.-1. Roskilde, Hørsholm Lyngby og Holbæk Kaninavlerforening inviterer til Sommerlejr 2021.
Stævnet bliver afholdt weekenden den 31. juli og 1. august med start kl. 10 begge dage og mulighed for at komme ind fra kl. 9:30. Vi hopper ved Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv.
Lørdag afholder vi følgende klasser: Mini kroget, let kroget, middelsvær kroget, veteran kroget, svær kroget og elite kroget.
Søndag afholder vi følgende klasser: Mini lige, let lige, middelsvær lige, veteran lige, svær lige og elite lige.
Prisen er 15 kr. pr start. Tilmelding kan ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/sommerlejrjuli2021/ senest den 19. juli.
Der vil være mulighed for overnatning i eget telt. Prisen for overnatning lørdag til søndag er 10 kr. Overnatningen og spisningen foregår i Jannis have, Kløvervænget 30, 4300 Holbæk som er ca. 20 minutters kørsel væk fra stævnepladsen.
Lørdag aften vil det være muligt at være med til at spise sammen hos Janni, hvor vi bestiller pizza. Det er muligt at tilmelde sig morgenmad til søndag morgen, pris 25 kr.
Ved spørgsmål kontakt Janni på e-mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75 eller Regitze på e-mail regitze.recksnabelahotmail.com eller på tlf. 61 77 51 18.31. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til julistævne den 31. juli ved Land & Fritid Hedensted, Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted. Vi starter kl. 10:00 med klasserne middelsvær lige åben og svær lige åben. Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Hedensted31Juli2021/ senest den 26. juli. Prisen er 10 kr. pr. start. Butikken og toilet vil være åben fra kl. 10 til 14. Efter kl. 14 er der IKKE adgang til toiletter, men der ligger en tankstation ca. 3 km fra stævnepladsen. Ved spørgsmål kontakt Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.August 2021
1. Vejle og Omegns Kaninforening indbyder til søndagsstævne den 1. august hos Josefine, på adressen Assensvej 66, 5500 Middelfart. Vi starter kl. 9:00, med ankomst fra kl. 8:30. Der konkurreres i let lige x2, middelsvær lige og svær lige. Ved få deltagere kan en ekstra klasse som træningsstævne forekomme.
Prisen er 10 kr. pr. start og tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle1august2021/ senest den 26. juli. Eftertilmelding er muligt til dobbelt pris, og efter sidste tilmelding er betaling bindende.
Kontakt Josefine Gammelgaard på tlf. 93 83 00 32 eller Vejlekanin snabela gmail.com ved spørgsmål.2. Haderslev og Omegns Kaninavlerforening inviterer til aftenstævne den 2. august kl. 17:00 hos Anne-Mettes forældre på adressen Tornumvej 5, 6630 Rødding.
Klasserne er mini lige og middelsvær lige åben. Pris pr. start er 10 kr.
Ved mange starter kan der forekomme finaler.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenTornum2021/ senest den 31. juli.
Har man spørgsmål kan man kontakte Anne-Mette på sms 26 11 12 64 eller over Facebook.3. Bornholms Racekaninforening indbyder den 3. august til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper svær kroget åben og højdehop med start på 40 cm.
Vi begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 2. august på http://tilmelding.kaninhop.dk/Aften3AugustBornholm21/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på tlf. 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens på tlf. 50 58 62 44 (kun sms).6. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne fredag den 6. august på Ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 14.00 og mulighed for at komme fra kl. 13.30 hoppes klasserne let lige, svær lige åben og elite lige.
Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/MiddagRoskildeAugust2021/ senest mandag den 2. august. Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start, dette dog til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 087. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer den 7. august til auguststævne på Naturcenter Skovgaard, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens. Vi starter kl. 10:00 med klasserne mini lige og let lige. Priser er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Horsens7August2021/ senest den 3. august.
Ved spørgsmål kontakt Bente på tlf. 27 50 13 62.9. Odense Kaninavlerforening inviterer til træningsstævne den 9. august på Særslev Skoles sportsplads på adressen: Nielsensvej 14A, 5471 Søndersø
Stævnet starter kl. 17 og der vil også være mulighed for træning for dem der ikke deltager i træningsstævnet.
Vi hopper middelsvær kroget og svær kroget åben. Yderligere klasser kan forekomme på dagen.
Tilmelding på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/TraeningsstaevneOdense9August2021/
Der kan tilmeldes indtil klassens start. Pris pr. start er 10 kr.
Vi gør desuden opmærksom på at der ikke uddeltes point til Årets Hopkanin ved træningsstævnet.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på tlf. 31 61 86 72 eller via Facebook.14. Hillerød og Omegns Kaninavlerforening indbyder til sommerstævne i forbindelse med foreningens sommerudstilling lørdag den 14. august
Stævnet foregår hos Eventyrriget, Enghavegårdsvej 2, 4050 Skibby.
Vi starter kl. 10, og hopper let lige, middelsvær lige åben og svær lige åben.
Det er muligt at komme før for at hjælpe.
Pris pr. start er 10 kr. – det er muligt at eftertilmelde frem til klassens start mod dobbelt takst.
Tilmelding senest den 10. august på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/SommerstaevneHilleroed2021/
Ved spørgsmål kontakt Rie på tlf. 71 90 47 08 eller riemunch snabela hotmail.com14.-15. Vejle og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Høst Cup 2021. Det foregår i weekenden den 14.-15. august. Stævnet finder sted på fodboldbanerne ved Barrit Skole, som har adressen Kirkebro 4A, 7150 Barrit.
Lørdag starter vi kl. 9 med elite kroget, svær kroget, let lige, elite kroget 2, svær kroget 2.
Søndag starter vi kl. 9 med elite lige, svær lige, let lige, elite lige 2, Svær lige 2.
Der konkurreres i cupperne Lille Høst Cup, Store Høst Cup og Let Ræset. Lille Høst cup er 2x svær lige + 2x kroget (enten svær eller elite) og Store Høst Cup er 2x elite lige + 2x kroget (enten svær eller elite). Let ræset er samlet resultat fra de to let klasser. Cupperne følger kaninen, og kaninen kan derfor godt føres af mere end én fører. Rykker kaninen op på lige bane i klasse nr. 1 er det muligt at hoppe uden for klassen i nr. 2 og dermed stadigvæk indgå i cuppen.
Prisen er 15 kr pr. start og deltagelse i cuppen er 20 kr. Tilmelding skal ske senest mandag den 2. august. Eftertilmelding er mulig til dobbelt takst. Eftertilmelding i cuppen er til alm. pris. Afmelder man efter sidste tilmelding opkræves der betaling.
Tilmeldingslink til lørdag: http://tilmelding.kaninhop.dk/Hoestcup2021L/
Tilmeldingslink til søndag + cups: http://tilmelding.kaninhop.dk/HoestCup2021S/
Vær opmærksom på dette ved tilmelding: Ved tilmelding i svær 2 vælg da den åbne klasse, og ved tilmelding i elite 2, vælg da kombiklassen.
Overnatning vil være muligt i telt på stævnepladsen, eller i campingvogn på p-pladsen. Der er også campingpladser i området der udlejer feriehytter. Der vil være fællesspisning lørdag aften, og morgenmad søndag morgen. Begge dage er det muligt at bestille sandwich. Dette kommer der mere om på e-mail når du tilmelder.
Hvis man kommer senere eller køre før slut, så skriv det i tilmeldingen.
Ved spørgsmål kontaktes Charlotte Elleby på Facebook, tlf. 40 12 91 04 eller e-mail vejlekanin snabela gmail.com
Ønsker man at sponsorere til cupperne så kontakt os gerne på ovenstående.15. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Vestermølle-stævne den 15. august kl. 9:30 på adressen Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.
Klasserne er: Let, middelsvær og veteran kroget, og elite lige. Pris pr. start er 10 kr. Tilmelding senest den 10. august på http://tilmelding.kaninhop.dk/VestermoelleAugust2021/
Der er samme dag Vestermølle marked, med forskellige boder, og mulighed for at købe mad. Spørgsmål kan rettes til Kirsten Bjerg tlf. 30 12 47 73.17. Bornholms Racekaninforening indbyder den 17. august til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper svær lige åben og længdehop med start på 40 cm. Vi begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 16. august på http://tilmelding.kaninhop.dk/Aften17AugustBornholm21
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på tlf. 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens på tlf. 50 58 62 44 (kun sms).20. Holbæk Kaninavlerforening inviterer til højde- og længdestævne i Jannis have. Stævnet bliver holdt fredag den 20. august kl. 15.30 på Kløvervænget 30, 4300 Holbæk. Det vil være muligt at komme ind fra kl. 15.00. Vi afholder følgende klasser: Længdehop og højdehop begge med start på 40 cm. Prisen pr start er 10 kr. Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/hoejdelaengdestaevneaugust2021/ senest den 18. august. Ved spørgsmål kontakt Janni på e-mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75.


21. Østhimmerlands Kaninavlerforening indbyder til Sommerferiestævne 2021 lørdag den 21. august.
Stævnet foregår ved Stald Malega, Præstevejen 7C, Mesing, 8660 Skanderborg.
Der hoppes let kroget, middelsvær kroget åben, svær kroget åben og elite kroget. Rækkefølge bestemmes på dagen.
Det koster 15 kr. pr. start og vi starter kl. 9.
I tilfælde af mange starter vil der vist muligt blive kørt 2 baner samtidig. Er det ikke muligt grundet vejret, så køres der enten finaler eller A-metoder.
Tilmelding foregår på følgende link:
http://tilmelding.kaninhop.dk/SommerOesthimmerland21/
Der er sidste frist for tilmelding den 17. august.
De gældende restriktioner fra regeringen gælder på tidspunktet.
Ved spørgsmål kontakt Maria Gadkjær på 23 24 70 94 (sms) eller under kontaktformularen.21. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer den 21. august til hopstævne på foldboldbanerne i Hylke. Vi starter kl. 9:30 med klasserne let lige, middelsvær kroget og svær lige. Prisen er 10 kr. pr. start.
Kør til Hylkevej 64, 8660 Skanderborg og drej ind mellem træerne overfor.
Der vil i Hylke samme dag være veterantræf med gamle biler og motorcykler
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Hylke21August2021/ senest den 16. august. Ved spørgsmål kontakt Bente på FB eller tlf. 27 50 13 62, eller Karina (Cecilie Schiebel) på tlf. 91 56 49 16.
Er der tid og stemning for det, vil der efter de annoncerede klasser være mulighed for træningsstævne. Klasser bestemmes på dagen, ligesom der også er tilmelding på dagen.
Bemærk: Mulighed for træningsstævne tilføjet.22. Bornholms Racekaninforening indbyder den 22. august til stævne på Skovgård i Vestermarie, Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne. Vi hopper højdehop med start på 40 cm og eliminator.
Vi begynder kl. 10:00.
Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 20. august på http://tilmelding.kaninhop.dk/Bornholm22August2021/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens på 50 58 62 44 (Kun sms).22. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 22. august 2021 på ridebanen eller i ridehuset (afhængig af vejret) ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 12.00 og mulighed for at komme fra kl. 11.30 afholdes klasserne elite lige, svær lige åben og højde med start på 50 cm.
Pris pr. start er 15 kr. Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/August22Roskilde2021/ senest torsdag den 19. august 2021.
Der kan tilmeldes frem til klassernes start mod betaling til dobbelt takst.
Spørgsmål vedr. stævnet rettes til Patricia på SMS 20 99 69 44 eller Camilla på SMS 41 82 99 0828. Holbæk Kaninavlerforening inviterer til auguststævne ved fodboldbanerne i Nr. Jernløse i forbindelse med et fodboldarrangement. Man må derfor forvente lidt larm. Stævnet bliver holdt lørdag den 28. august kl. 10.00 på adressen: Kløvervænget 30 4300 Holbæk, det vil være muligt at komme ind fra kl. 9.30. Vi afholder følgende klasser: Længdehop med start på 40 cm, elite lige, svær lige åben, let lige og mini lige. Prisen pr. start er 15 kr. Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/auguststaevnenrjernloese2021/ senest den 26. august. Ved spørgsmål kontakt Janni på mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75.
BEMÆRK: Adressen er ændret til Kløvervænget 30 4300 Holbæk28.-29. Haderslev og Omegns Kaninavlerforening afholder den 28.-29. august hopstævne i forbindelse med sommerudstillingen på Sdr. Hygum Hjemstavnsgård.
Stævnet foregår på adressen Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
Lørdag med start kl. 10:00 vil der blive hoppet følgende klasser: Mini kroget, let kroget og svær kroget åben.
Søndag starter vi kl. 9:30 med klasserne: Mini lige, let lige, middelsvær lige og duelhop.
Der vil i duelhop blive kæmpet om en vandrepokal. Kaninerne skal være mindst 6 måneder ved deltagelse i duelhop.
Rækkefølgen vides ikke før vi kommer tættere på stævnet, da det afhænger af vinden.
Ved mange starter kan der blive afholdt finaler.
Prisen er 10 kr. pr. start og ønskes bur er prisen 10 kr. pr. rum som skal bestilles ved tilmeldingen.
Hvis det ønskes kan i overnatte gratis i eget telt/campingvogn hjemme hos Anne-Mettes forældre 5 km fra stævnepladsen.
Der er mulighed for at købe morgenmad søndag til 20 kr. Aftensmaden bliver pizza eller lignende som vi bestiller samlet. Man skal selv medbringe drikkevarer.
Der er morgenmad lørdag kl. 8 til dem som ønsker, pris 25 kr.
Begge dage vil det være mulighed for at købe frokost på Hjemstavnsgården og ellers må man gerne medbringe egen mad.
Det er ikke muligt at betale starterne kontant, men skal enten overføres via MobilePay eller overføres via kontonummer, som bliver sendt ud i en e-mail inden stævnet.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/SdrHygum2021/ og sidste tilmelding er den 23. august.
Ved tilmelding accepterer man at være behjælpelig, hvor der er behov for det, og der vil blive lavet en medhjælperplan, som skal overholdes.
Hvis i har spørgsmål kan i kontakte Anne-Mette på sms 26 11 12 64 eller på Facebook.28.-29. AFLYST
Stævnet er aflyst pga. for få tilmeldte.
Midt- og Vestsjællands Kaniner afholder kaninhopstævne den 28. og 29. august i forbindelse med sommerudstillingen hos Michael Christensen, Benløse Skel 9, 4100 Ringsted.
Lørdag er det middelsvær lige åben og middelsvær kroget åben, samt højdehop med start på 50 cm. Søndag hoppes der i svær lige og svær kroget.
Der hoppes begge dage fra kl. 10 og prisen er 10 kr. pr start.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/SommerMV2021/ senest den 24. august.
Kontaktperson er Allan Larsen på tilmelding snabela mvkaniner.dk eller tlf. 31 60 17 34.29. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 29. august 2021 på ridebanen eller i ridehuset (afhængig af vejret) ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 09.30 afholdes klasserne middelsvær kroget, middelsvær kroget åben, svær kroget og elite kroget.
Pris pr. start er 15 kr. Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/August29Roskilde2021/ senest torsdag den 26. august 2021.
Der kan tilmeldes frem til klassernes start mod betaling til dobbelt takst.
Spørgsmål vedr. stævnet rettes til Patricia på SMS 20 99 69 44 eller Camilla på SMS 41 82 99 08
September 2021
1. Bornholms Racekaninforening indbyder den 1. september til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie, Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne. Vi hopper let lige. Vi begynder kl. 17:00.
Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 31. august på http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenBornholm1September2021/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens på 50 58 62 44 (Kun sms).4. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til stævne den 4. september kl. 9:00. Det foregår på Englystskolens fodboldbaner på adressen Skolebakken 1, 7080 Børkop. Der konkurreres i elite lige x2, let lige x2 og mini lige. Det koster 15 kr. pr. start. Bed. metode A kan forekomme. Tilmelding sker senest den 30. august på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle4September2021/
Kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31 for spørgsmål.4.-5. Bornholms Racekaninforening indbyder den 4.-5. september til Pokalhop og Efterårscup på Skovgård, Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Lørdag hopper vi pokalhop* og højdehop med start på 40 cm.
Søndag hopper vi mini kroget x2 og let kroget x2.
Resultaterne fra de to mini klasser bliver lagt sammen til Efterårscup og fra de to let klasser til Kartoffelcup.
Vi begynder kl. 10 begge dage.
Det koster 10 kr. pr. start i de almindelige klasser og 20 kr. pr. kanin i pokalhop.
Ved tilmelding på let og mini tilmelder man sig automatisk i begge og i cup, medmindre man noterer andet i bemærkninger i tilmeldingen. Agility er pokalhoppen på tilmeldingsformularen.
*Pokalhop: Foregår på en lige bane med 8-10 forhindringer. Kaninerne hopper i de klasser de tilhører i lige bane og alle deltager mod alle. Det går ud på at alle tilmeldte kaniner på forhånd er blevet delt op i puljer af 4 kaniner ved lodtrækning. Alle deltager på lige fod uanset om kaninen er i let eller elite. De to bedste fra hver pulje går videre til A-kvartfinalen. De to dårligste får en chance mere i B-kvartfinalen. Og så fortsætter man indtil man har snævret feltet ind til to puljer i alt som så kaldes A- og B-finalen.
Tilmelding senest den 1. september på http://tilmelding.kaninhop.dk/PokalCupBornholm2021/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (kun sms).7. Roskilde og Omegns Kaninforening afholder træning og træningsstævne tirsdag den 7. september på ridebanen eller i ridehuset på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Det koster 20 kr. at deltage i træning og/eller træningsstævne, uanset antal af kaniner og starter.
Ønsker man blot at deltage i træningen, bedes I IKKE tilmelde kaniner i klasserne, der trænes på andre baner end stævnebanerne.
Klasser bestemmes på dagen og afhænger af antal deltagere, vi hopper alt hvad vi kan nå. Husk dog at kaninerne max. må stille op i 3 klasser pr. dag.
Vi satser på at starte første klasse omkring kl. 17.00.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/TraeningsstaevneRoskildeSep2021/ frem til kl. 12.00 den 7. september, derefter modtages tilmeldinger når vi mødes.
Ved spørgsmål kan Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 0811. Den 11. september bliver der afholdt repræsentantskabsmøde i Danmarks Kaninavlerforening i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.
Der bør ikke planlægges hopstævner til denne dag.11. Hørsholm-Lyngby afholder stævne lørdag den 11. september på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder let lige, middelsvær lige åben og svær lige åben.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege11sep2021/ senest den 7. september.
I tilfælde af at vi bliver tidligt færdige med de planlagte klasser afholdes træningsstævne efterfølgende, tilmelding sker på dagen.
Vi starter kl. 10:00, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.15. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne onsdag den 15. september på ridebanen eller i ridehuset ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 17.00 og mulighed for at komme fra kl. 16.30 hoppes klasserne svær kroget åben og elite lige.
Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenSeptemberRoskilde2021/ senest søndag den 12. september.
Hvis tid og overskud tillader det, afholdes 1-2 klasser som træningsstævne efter de planlagte klasser, tilmelding til dette sker på dagen.
Ved spørgsmål kan Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44.18. Vejle om Omegns Kaninforening inviterer til stævne den 18. september hos Charlotte på Staksrodevej 35, 7150 Barrit kl 10:00. Der konkurreres i højde med start på 50 cm, længdehop med start på 120 cm og elite kroget. Prisen er 10 kr. pr. start og tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle18sep2021/ senest den 13. september. Tilmelding er bindende efter sidste tilmelding og eftertilmelding er mulig til dobbelt takst.
På længdehop vil der blive forsøgt ny bedømmelsesmetode (se mere på Hopudvalget.dk).
Ved spørgsmål kontakt da Charlotte Elleby på 40 12 91 04.19. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 19. september på ridebanen eller i ridehuset (afhængig af vejret) ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra kl. 09:30 hoppes klasserne elite kroget x 2, svær kroget, middelsvær kroget og let kroget.
Pris pr. start er 15 kr.
Ved tilmelding på elite regner vi med at kaninen starter begge klasser, er dette ikke tilfældet, bedes dette skrives i kommentarfeltet.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/01SeptemberRoskilde2021/ senest torsdag den 16. september.
Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start, dette dog til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kan Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.23. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til forberedelsesstævne torsdag den 23. september 2021 i ridehuset eller ridebanen på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde. Med start kl. 17.00 og mulighed for at komme fra kl. 16.30 afholdes klasserne højde med start på 50cm. og elite kroget. Pris pr. start er 10kr.
Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/ForberedelseRoskildeSeptember2021/ senest mandag den 20. september 2021.
Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start til dobbelt takst.
OBS! Vi afprøver ny bedømmelsesmåde på højde, der må derfor forventes lidt snakken frem og tilbage under klassen, mellem forsøgene. Vi er to dommere på højde og besvare spørgsmål undervejs ved tvivl. Guide til bedømmelse kan ses på Hopudvalget.dk. Der uddeles præmier, certer og point som vanligt.
Ved spørgsmål kan Camilla kontaktes på SMS 41 82 99 0825. Dommerseminar
Hopudvalget inviterer dommere, aspiranter og hopansvarlige til dommerseminar den 25. september. Der må ikke arrangeres konkurrencer på denne dato.
Mere information om seminaret vil blive udsendt, når vi nærmer os.
HOPUDVALGET26. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til træningsstævne den 26. september kl. 10:30. Det foregår i drivhuset på adressen Vitved Bakker 4A, 8660 Skanderborg. Klasserne planlægges på dagen. Tilmelding sker på dagen. Det koster 10 kr. pr. start.
For spørgsmål kontakt Alison på FB eller Bente Bøje på FB eller 27 50 13 62.
Oktober 2021
2. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Drivhusstævne den 2. oktober kl. 9:00. Det foregår hos Gartneriet Rousing på adressen Vitved Bakker 4A, 8660 Skanderborg. Der konkurreres i let, middelsvær, svær og elite lige. Det koster 10 kr. pr. start. Tilmelding sker senest den 27. september på http://tilmelding.kaninhop.dk/Skanderborgdrivhuset2oktober2021/
For spørgsmål kontakt Bente Bøje på FB eller på tlf. 27 50 13 62.2. Bornholms Racekaninforening indbyder den 2. oktober til højdestævne og kaninhop opvisning hos Land og Fritid Bornholm. Adressen er Birgersvej 1, 3720 Aakirkeby.
Der hoppes opvisning fra kl. 9 til 12.30 for dem har lyst. Efterfølgende hopper vi højdehop med starthøjde på 40 cm omkring kl. 11.
Det koster 10 kr. pr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 1/10-21 på staldajtak@hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).3. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Oktoberstævne og Klubmesterskab (del 2) den 3. oktober. Stævnet afholdes i Kirkebakkehallen på Kirkebakken 9, 7120 Vejle. Vi starter kl 9:00.
Der konkurreres i elite lige, svær lige, middelsvær lige, let lige og længdehop med start på 100 cm. Længdehop afholdes på prøve efter udkast til nye regler, som er besluttet på dommerseminar i september.
Let koster 15 kr. pr. start. Medlemmer af Vejle kan også tilmelde sig til klubmesterskabet, hvor der kåres klubmester i alle fem klasser.
Tilmelding sker senest den 26. september på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle3Oktober2021/
Tilmlding i klubmesterskabet koster 5 kr. pr. start og sker på: http://tilmelding.kaninhop.dk/vejleklubmesterkabokt2021/ (medlemmer af Vejle tilmelder sig på begge links)
Kontakt Louise Hansen på tlf. 29 66 19 40 eller e-mail Vejlekanin snabela gmail.com for spørgsmål.6. Bornholms Racekaninforening indbyder den 6. Oktober til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper Middelsvær lige åben. Vi begynder kl. 17. Det koster 10 kr. pr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 5.10.2021 på staldajtak@hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).9. Odense Kaninforening inviterer til stævne den 9. oktober. Stævnet afholdes i ridehallen på Broholmgård, Kirkelundsvej 8, 5250 Odense SV.
Der konkurreres i klasserne let lige, svær lige, svær lige 2 og elite lige. Der kan forekomme bedømmelsesmetode A, men det tilstræbes ikke.
Vi starter kl. 9:00. Det koster 15 kr. pr. start.
Tilmelding sker via: http://tilmelding.kaninhop.dk/OktoberstaevnePaaBroholmgaard2021/
Sidste dag for tilmelding er den 4 oktober. Der kan eftertilmeldes for dobbelt takst.
Kontakt Camilla á Argjum på tlf. 25 62 85 75 for spørgsmål10. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til halloweenstævne søndag den 10. oktober på ridebanen eller i ridehuset (afhængig af vejret) ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra kl. 09:30 hoppes klasserne elite lige x 2, svær lige og middelsvær lige åben.
Pris pr. start er 15 kr.
Ved tilmelding på elite regner vi med at kaninen starter begge klasser, er dette ikke tilfældet, bedes dette skrives i kommentarfeltet.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/HalloweenRoskilde2021/ senest torsdag den 7. oktober.
Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start, dette dog til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kan Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.14. Bornholms Racekaninforening indbyder den 14. Oktober til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper middelsvær kroget åben. Vi begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 13.10.21 på staldajtak@hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).18. Odense Kaninavlerforening inviterer til eftermiddagsstævne den 18. oktober i drivhuset i Allesø på adressen Søhusvej 238, 5270 Odense N.
Stævnet starter kl. 14 og for medlemmer af andre foreninger end Odense, er der mulighed for at ankomme fra kl. 13:30. For Odense-medlemmer er der vinterklargøring af drivhuset fra kl. 9:00 til kl. 13:30.
Der hoppes mini lige og let lige, men med mulighed for en ekstra klasse hvis tiden er til det. Pris pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske på følgende link senest torsdag den 14. oktober: http://tilmelding.kaninhop.dk/EftermiddagsstaevneOdense18oktober2021/
Eftertilmelding til de officielle klasser er muligt indtil klassens start til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 7223. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Mærkeprøver lørdag den 23. oktober kl. 11:00. Det foregår hos Gartneriet Rousing på adressen Vitved Bakker 4A, 8660 Skanderborg.
For spørgsmål kontakt Alison på FB eller Bente Bøje på FB eller på tlf. 27 50 13 62.23.-24. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Vejlemesterskaberne 2021 den 23.-24. oktober i Søndermarkshallen på adressen Søndermarksvej 119, 7100 Vejle.
Lørdag konkurreres der fra kl. 9:00 i mini lige, let lige, veteran lige, middelsvær lige, svær lige, elite lige. Tilmelding til lørdag sker på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/VejleMesterskabLoerdag2021/
Søndag konkurreres der fra kl. 9:00 i elite lige, svær lige, middelsvær lige og let lige. Tilmelding sker på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/VejleMesterskabSoendag2021/
Tilmelding sker senest den 15. oktober og koster 25 kr. pr. start. Eftertilmelding er muligt indtil klassens start til dobbelt takst. Efter sidste tilmelding, er betaling bindende ved afmelding.
Det er muligt at overnatte i hallen fra fredag aften. Dette tilmeldes på lørdagslinket.
Alle kaniner der deltager i 2x samme klasse deltager automatisk i Vejle Mesterskabet. Rykker en kanin op den ene dag, vil den have mulighed for at deltage uden for klassen på dag to, og dermed stadigvæk deltage i mesterskabet.
Kontakt Lisette Kongerslev for spørgsmål på tlf. 60 17 00 31 eller på Vejlekanin snabela gmail.com30.-31. I forbindelse med Oktoberudstillingen i Søndermarkshallen (Åkirkebyvej 136, 3700 Rønne) den 30.-31. oktober indbyder Bornholms Racekaninforening til 2. afdeling af Bornholmsmesterskaberne i kaninhop 2021.
Fredag aften er der indkvartering fra kl. 18-20.
Lørdag begynder vi kl. 10 med mini kroget, veteran kroget og i længdehop med start på 40 cm.
Søndag begynder vi kl. 10 med mini lige, veteran lige og i højdehop med start på 40 cm.
Alle weekendens klasser er Bornholmsmesterskab.
Præmieoverrækkelsen bliver søndag eftermiddag (tidspunkt kommer efter sidste tilmeldingsfrist).
Det koster 25 kr. pr. start og 10 kr. pr. bur.
De enkelte klasser gennemføres kun ved flere end tre tilmeldte starter. Der kan forventes andre bedømmelsesmetoder end D2, men vi forsøger så vidt det er muligt at sørge for 2 gennemløb til alle i det omfang det er muligt. Der er vandrepokaler Bornholmsmestrene.
Overnatning kan arrangeres, hvis man kommer langvejs fra.
Vandrepokalerne kan kun vindes af medlemmer af Bornholms Racekaninforening.
Sidste tilmeldingsfrist den 14. oktober på http://tilmelding.kaninhop.dk/BMBornholm2021/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens på 50 58 62 44 (kun sms).31. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Halloweenstævne den 31. oktober kl. 9:00. Det foregår hos Gartneriet Rousing på adressen Vitved Bakker 4A, 8660 Skanderborg. Der konkurreres i let kroget, middelsvær kroget, svær lige og elite lige. Der må ved mange starter forventes, at vi bliver sent færdige. Det koster 10 kr. pr. start. Tilmelding sker senest den 25. oktober på http://tilmelding.kaninhop.dk/SkanderborgHalloween31oktober2021/
For spørgsmål kontakt Bente Bøje på FB eller på tlf. 27 50 13 62.
November 2021
6. Ringkøbing-Ulfborg-Vemb Kaninavlerforening inviterer til novemberstævne den 6. november kl. 9:00 i forbindelse med efterårsudstilling i Bøvlinghallen, Fårevej 141, 7650 Bøvlingbjerg. Der konkurreres i let, middelsvær lige og svær lige åben. Det koster 10 kr. pr. start. Tilmelding sker senest den 1. november på http://tilmelding.kaninhop.dk/Boevlinghallen6november2021/
For spørgsmål kontakt Bente Bøje på FB eller på tlf. 27 50 13 62.6. Hillerød og Omegns Kaninavlerforening indbyder til novemberstævne lørdag den 6. november i forbindelse med kassebedømmelse i foreningen.
Stævnet foregår hos Eventyrriget, Enghavegårdsvej 2, 4050 Skibby.
Vi starter kl. 9, og hopper mini lige, let lige og middelsvær lige.
Det er muligt at komme før for at hjælpe.
Pris pr. start er 10 kr. – det er muligt at eftertilmelde frem til klassens start mod dobbelt takst.
Tilmelding senest den 3. november på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/NovemberstaevneHilleroed2021/
Ved spørgsmål kontakt Rie på 71 90 47 08 eller riemunch snabela hotmail.com
OBS: Stævnet foregår udendørs, så husk påklædning efter vejret.7. Odense Kaninavlerforening inviterer til drivhusstævne den 7. november i drivhuset i Allesø på adressen Søhusvej 238, 5270 Odense N.
Stævnet starter kl. 09:00, med mulighed for at komme kl 08:30.
Der hoppes let lige x2, middelsvær lige og svær lige. Pris pr. start er 15 kr.
Ved tilmelding til let 2, så vælg “let slalom”.
Tilmelding skal ske på følgende link senest tirsdag den 2. november: http://tilmelding.kaninhop.dk/DrivhusstaevneOdense7November2021/
Eftertilmelding er muligt indtil klassens start til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 72.13. I forbindelse med Sydvestfyns Racekaniners udstilling levende hobby lørdag den 13. november arrangeres der i samarbejde med Øst- og Midtfyns kaninforening hop konkurrence. Stævnet foregår i den gamle hal i Aarup, Skolegade 3, 5560 Aarup. Vi starter kl. 9 med højdehop med start på 40 cm, middelsvær lige åben, veteran lige og mini lige. Det koster 10 kr. pr. start. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/LevendehobbyAarup2021/ senest 10. november. Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på tlf. 28 88 06 84.


14. Holbæk Kaninavlerforening inviterer til novemberstævne på græsplænen ved Janni. Stævnet bliver holdt søndag den 14. november kl. 9.00 på Kløvervænget 30, 4300 Holbæk.
Det er muligt at komme ind fra kl. 8.30.
Vi afholder følgende klasser: Længdehop med start på 1 meter, mini lige, let lige, veteran lige, svær lige åben og elite lige.
Prisen pr. start er 15 kr.
Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/novmberstaevnevedjanni2021/ senest den 12. november. Ved spørgsmål kontakt Signe på e-ail signesnabelajjob.dk eller på tlf. 25 56 24 44.20. AFLYST
Aflyst pga. for få deltagere.
Horsens og Omegns Kaninavlerforening afholder den 20. novemberstævne i Gartneriet Rousing, Vitved Bakker 4A, 8660 Skanderborg.
Klasserne er let kroget, svær kroget åben og elite lige. Vi starter kl. 10:00, og man kan komme fra 9:30.
Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Horsensdrivhus20november2021/ senest den 13. november.
Spørgsmål kan rettes til Betina Miller Mathiesen 28 60 73 32 eller Aase Bjerner på 22 11 77 94.20. Odense Kaninavlerforening inviterer til Fionia Cup den 20. november i ridehallen på Broholmgård på adressen Kirkelundsvej 8, 5250 Odense S.
Stævnet starter kl. 09:00 med mulighed for at ankomme fra 08:30.
Der hoppes elite lige, elite kroget, middelsvær lige, let lige og let kroget.
De to elite klasser udgør Store Fionia Cup og de to let klasser udgør Lille Fionia Cup. For at kaninen kan deltage i cup, er det nødvendigt at den starter begge klasser.
Pris pr. start er 15 kr, og deltagelse i cuppen koster 20 kr.
Tilmelding skal ske senest mandag den 15. november på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/FioniaCup20November2021/
Eftertilmelding er muligt indtil klassens start mod dobbelt takst, dog i cuppen til normal takst.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på tlf. 31 61 86 72.25. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer den 25. november kl. 18.00 til julehygge og julekonkurrence i mini lige og let lige på Naturcenter Skovgaard, Vandværksvej 32, 8700 Horsens. Pris pr. start er 10 kr., og dertil 20 kr. pr. mand til julehygge (æbleskiver, kakao m.m.).
For at vi kan nå det på en aften har vi en begrænsning på 4 kaniner for hver fører og for hver ejer. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/JulehopHorsens2021/ senest den 20. november - du bedes også tilmelde dig, hvis du ønsker at være med til julehygge uden kaniner. Husk også at tilmelde familie (som separat tilmelding), hvis de ønsker at være med til hygge. Spørgsmål rettes til Aase Bjerner på tlf. 22 11 77 94.27. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til ridehusstævne den 27. november kl. 9:00. Dette forgår på Mejlby Rideklub, Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup. Der konkurreres i let kroget, middelsvær kroget, svær lige åben og elite lige. Det koster 10 kr. pr. start. Tilmelding sker senest den 22. november på http://tilmelding.kaninhop.dk/Mejlbyrideklub27november2021/
For spørgsmål kontakt Lise Hald Madsen (Line Halds mor) på tlf. 28 59 48 99 eller Bente Bøje på FB eller på tlf. 27 50 13 62.27. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer i samarbejde med Hillerød Kaninavlerforening og Hørsholm-Lyngby Kaninavlerforening til stævne lørdag den 27. november på ridebanen eller i ridehuset på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Vi starter kl. 10.00 og hopper klasserne middelsvær kroget åben, svær kroget åben, svær lige åben og elite lige.
Prisen pr. start er 15 kr. og tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/NovemberstaevneVilvorde2021/ senest onsdag den 24. november.
Spørgsmål kan rettes til Patricia på tlf. 20 99 69 44, Rie på tlf. 71 90 47 08 eller Mette på tlf. 30 23 96 63.
December 2021
1. Bornholms Racekaninforening indbyder den 1. december til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie, Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper svær lige åben. Vi begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Er der tid og stemning for det, vil der efter den annoncerede klasse være mulighed for træningsstævne. Klasser bestemmes på dagen, ligesom der også er tilmelding på dagen.
Sidste tilmeldingsfrist den 30. november på http://tilmelding.kaninhop.dk/DecemberBornholm2021/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).4.-5. Holbæk Kaninavlerforening inviterer til Vinterstævne den 4. og 5. december. Stævnet bliver afholdt indendørs i Mørkøv Hallen. Adressen er Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv. Lørdagen vil blive afholdt som et eftermiddags-/aftenstævne. Der vil derfor være start lørdag kl. 15.30, og der vil være muligt at komme ind fra kl. 15.00. Søndag vil blive afholdt som et almindeligt dagsstævne med start kl. 9.00 og det vil være muligt, at komme ind fra kl. 8.30. Sidste tilmelding den 28. november. Pris pr. start begge dage er 15 kr.
Om lørdagen bliver der afholdt følgende klasser: Mini lige, middelsvær kroget åben, svær kroget, elite kroget og længdehop med start på 1 meter. Tilmelding kan ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/vinterstaevnemoerkoevdecember2021/
Om søndagen bliver der afholdt følgende klasser: Veteran lige, svær lige, elite lige og højdehop med start på 50 cm. Tilmelding kan ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/staevnemoerkoevhaldecember2021/
Der er mulighed for gratis overnatning i selve hallen, hvor vi også hopper. Man skal huske at tilmelde sig dette. Det er også muligt at tilmelde sig aftensmad lørdag aften og morgenmad søndag morgen, det koster 20 kr. for morgenmad og 80 kr. for aftensmad. Ved spørgsmål kontakt Signe på e-mail signesnabelajjob.dk eller på tlf. 25 56 24 44.11. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne lørdag den 11. december på ridebanen eller i ridehuset på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Vi starter kl. 10.00 og hopper klasserne mini kroget, middelsvær kroget åben, svær kroget og svær kroget åben
Prisen pr. start er 15 kr. og tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/DecemberstaevneVilvorde2021/ senest onsdag den 8. december.
Spørgsmål kan rettes til Patricia på tlf. 20 99 69 44 eller Rie på tlf. 71 90 47 08.11.-12. Haderslev og Omegns Kaninavlerforening afholder hopstævne i forbindelse med vinterudstilling i Nustrup Hallen, Møllevej 24 6500 Vojens, den 11.-12. december. Stævnet starter lørdag klokken 13:00 med længdehop (start på 60 cm), derefter mini, let og middelsvær lige. Vi forventer at stævnet først slutter om aftenen. Søndag starter vi klokken 9:00 med svær og elite lige, her skal vi være færdige klokken 14:00. Skulle der blive ekstra tid vil der være mulighed for kaninlege som tilmeldes på dagen.
Pris pr. start er 10 kr. og tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Nustrup2021/ senest den 5. december.
Der er mulighed for gratis at overnatte i Nustrup Hallen i et omklædningsrum, og det er muligt at købe mad. Se mere herom i tilmeldingen, derudover er cafeteriaet åben begge dage. Vi stiller bure til rådighed for kaninerne, det koster 10 kroner pr. rum.
Har i spørgsmål kan i kontakte Anne-Mette Fogh på facebook eller på sms 26 11 12 64.12. Odense Kaninavlerforening inviterer til julestævne den 12. december kl. 9.
Stævnet afholdes i Drivhuset i Allesø på adressen Søhusvej 238, 5270 Odense N.
Der konkurreres i mini lige, let lige, middelsvær lige åben og svær lige åben. Det koster 15 kr. pr. start.
Tilmelding sker senest den 8. december på http://tilmelding.kaninhop.dk/JulestaevneiAllesoe2021/
Ved spørgsmål, kontakt Camilla á Argjum på tlf. 25 62 85 75.18. AFLYST
Stævnet er aflyst pga. coronasituationen.
Bornholms Racekaninforening indbyder den 18. december til Julehop på Skovgård i Vestermarie, Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper mini lige, let lige og slalom.
Vi begynder klokken 10. Det koster 10 kr. pr. start.
Er der tid og stemning for det, vil der efter de annoncerede klasser være mulighed for træningsstævne. Klasser bestemmes på dagen, ligesom der også er tilmelding på dagen.
Sidste tilmeldingsfrist den 17. december på http://tilmelding.kaninhop.dk/JulBornholm2021/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).19. Øst- og Midtfyns Kaninforening afholder julehop søndag den 19. december. Der afholdes følgende klasser let lige, mini lige, middelsvære lige åben samt veteran. Vi starter med at hoppe kl. 10. Det koster 10 kr. pr. start. Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Oest-MidtJul2021/ senest den 14. december.
Stævnet finder sted i JDH Anlægs’ maskinhal Søgyden 15, 5540 Ullerslev. Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 28 88 06 84.
Kl. 15 inviterer foreningen til Julehygge med gløgg og æbleskiver.27. AFLYST
Stævnet er aflyst pga. coronasituationen.
Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Grand Trophy og Julestævne den 27. december kl. 9:00. Det forgår i det store ridehus på Vejlefjordskolen. Skolen har adressen Vejlefjordskolen, 8721 Daugaard. Der konkurreres i elite, svær, middelsvær, let og veteran kroget. Elite kroget vil være bed. E som udgør Grand Trophy, svær kroget bed. E som udgør Upcoming Class. Så er der Julestævne cup i middelsvær kroget og let kroget. Samt en alm. veteran. Bed. på disse sættes efter antal startende, men hvis det er muligt vil det være bed. D. Prisen er 20 kr. pr. start, undtaget veteran til 15 kr.
Tilmelding sker på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle27december2021/ senest den 20. december.
Kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 for spørgsmål.29. AFLYST
Stævnet er aflyst pga. coronasituationen.
Holbæk Kaninavlerforening inviterer til julestævne indendørs i Mørkøv Hallen, på adressen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv. Stævnet bliver afholdt onsdag den 29. december kl. 10.00, det vil være muligt at komme ind fra kl. 9.30. Vi afholder følgende klasser: Højdehop med start på 50 cm, let lige, svær lige åben, elite lige. Prisen pr. start er 15 kr. Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/juelstaevnemoerkoevhallendecember2021/ senest den 26. december. Eftertilmelding kan ske frem til start ved dobbeltbetaling.
Ved spørgsmål kontakt Signe på e-mail signesnabelajjob.dk eller på tlf. 25 56 24 44.
HOPtræning rundt om i landet

Aalborg kaninforening afholder ikke fast træning i øjeblikket. Der vil dog løbende annonceres træninger og træningsstævner i hopkalenderen. Ved spørgsmål kontakt Leonora på 23 88 50 43

Aarhus har pt. ingen hoptræning. Ved spørgsmål kontakt formand Connie Rohde på tlf. 22 39 30 74.

Bornholm træner hver torsdag fra klokken 16:30 til ca. klokken 18:00 på Skovgård, Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Der hoppes konkurrencer hvis lysten og tiden er der.
Det er gratis at komme til hop de første par gange.
I tilfælde af at træningen bliver aflyst gives besked via SMS eller Messenger-gruppe.
Hvis spørgsmål kontakt Nina Poulsen på tlf 60 22 99 06.


Grænseegnen: Kontaktperson Arvid Pedersen på tlf. 51 21 38 91.

Haderslev og Omegns Kaninavlerforening har ikke pt. fast træning. Kontakt Anne-Mette Fogh på sms 26 11 12 64 for mere info.

Herning og Omegns Kaninavlerforening har ikke pt. fast hoptræning. Ved mere info kontakt Lene Bjerg på tlf. 40 38 65 73.

Hillerød og Omegns Kaninavlerforening har pt. ikke fast træning, men kontakt Rie på 71 90 47 08 ved spørgsmål eller interesse.

Holbæk Kaninavlerforening: Kontaktpersoner: Janni Brenholdt på tlf. 42 20 40 75 og e-mail Janni snabela hkaf.dk

Horsens afholder træning for alle hver torsdag 16:30 til 19:00. Som udgangspunkt træner vi mini, let, middelsvær og svær kl. 16 til 18, og elite kl. 18 til 19, men justeringer laves selvfølgeligt efter hvad der er fremmødt af kaniner.
Der kan forekomme konkurrencer, hvis der er lyst, tid og plads til det.
Fra februar er vi gået over til forårstræningsplan, hvor vi træner på Naturcenter Skovgård (Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens) hver torsdag. Alle er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis at deltage, medlem og ikke medlem, med eller uden kanin.
Nærmere information ved Bente på tlf. 27 50 13 62 eller Aase Bjerner på tlf. 22 11 77 94. Se evt. mere på http://hok.kaninhop.dk.


Hørsholm-Lyngby har p.t. ikke fast træning.

Midt- og Vestsjællands Kaniner afholder kaninhoptræning onsdag i lige uger kl. 16:00-19:00. Det foregår på Lærkevej 5, 4220 Korsør. Ved spørgsmål kontakt Sif på tlf. 42 23 49 11.

Odense Kaninavlerforening: Kontaktpersoner: Camilla på 25 62 85 75 eller Marie på 31 61 86 72.

Ringkøbing-Ulfborg-Vemb Kaninavlerforening har pt. ingen hoptræning. Ved spørgsmål kontakt formand Anton Dam Nielsen på tlf. 2623 5036.
Kig evt. forbi på www.ruvk.dk


Roskilde og Omegns Kaninforening afholder træning onsdag i lige uger (med opstart 8. marts 2023) fra kl. 17-19 hos Isabella på adressen Bygaden 7, 2605 Brøndby. Medlemmer af Roskilde træner gratis, ellers koster det 20 kr. pr. gang at deltage. Alle er velkommen, send blot en SMS til Isabella på tlf. 31 48 00 01 senest kl. 16 på træningsdagen, hvis du kommer og træner med.
Der er mulighed for afholdelse af træningsstævne ved interesse.
Følg gerne med på Instagram @roskildekanin eller Facebook: Roskilde Kaninforening for ændringer.


Skjern-Tarm Kaninavlerforening har p.t. ikke fast hoptræning.

Storstrøms Kaninavlerforening afholder kaninhoptræning tirsdag i ulige uger fra kl. 16-20, hos Tanja på adressen Egernvænget 6, 4733 Tappernøje. Træningen er gratis for alle.
Der trænes på alle niveauer, og der er mulighed for hjælp og en snak om vores hobby.
Der vil være mulighed for træningsstævne, hvis der er stemning for det.
Hold øje med vores Facebookside eller Instagram for mere information.
Ved spørgsmål kontakt, Tanja på SMS 25 71 33 14 eller Nicky på 60 82 10 90.


Sydfyn og Øernes Kaninavlerforening har ikke fast træning.

Sydvestfyn har ikke fast træning. Kontakt Lars Sørensen på tlf. 65 96 76 65 for at høre mere om kaninhop i klubben.

Vejle og Omegns Kaninforening afholder udendørs kaninhop træning. Datoer vil annonceres løbende. Den 19. april kl. 17:30 og den 8. maj kl. 18:30 træner vi i Børkop. Tilmeld dig via SMS til en af kontaktpersonerne angivet.
Det foregår på fodboldbanerne ved Englystskolen, Skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banen er her: http://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6 . Træning foregår på alle niveauer og der vil altid være en hjælper til stede. Træningsstævner kan forekomme.
Ved spørgsmål eller tilmelding kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31 eller Sanne Johansen på 24 48 60 97.


Viborg og Omegns Kaninforening har ikke pt. fast træning.
Hopansvarlig er Maria Jansson - hun kan kontaktes på 31 13 74 78.


Øst- og Midtfyns Kaninforening træner hen over vinteren på gården i Hillerslev, Øvre Hillerslev 2, 5750 Ringe (man skal ind på gårdspladsen lige i svinget) Der trænes tirsdag og torsdag fra 17:00 – 20:00.
Ved spørgsmål kontakt Karen på 28 88 06 84
Hen over sommeren (ca. maj-september) flyttes tirsdagens træning hjem til Heidi på Skellerupvej 19, 5540 Ullerslev kl. 18:30 – 20.00
Ved spørgsmål kontakt Heidi på 30 53 37 12
Der vil være mulighed for træningsstævner, klasseprøver og mærkeprøver.
Kontakt
Kontakt


© Copyright
Design og layout: Rasmus Bjerner
Tekst: Aase og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.