Hopkalender

Ønsker du at modtage en e-mail, når tilmeldingsfristen til danske kaninhopkonkurrencer er ved at være nået? Klik her og tilmeld dig til vores tilmeldingsreminder-service.
Klik her for at få vist arrangementer og træning på et Danmarkskort.
Tryk for at komme til: September, oktober eller HOPtræning rundt om i landet.
Eller vælg et årstal: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 eller Aktuelle stævner

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 24. september 2020: Regeringens forsamlingsbegrænsning er sænket til 50 personer for hele landet. Det betyder, at vi skal tilbage til at stævner og træningsstævner skal være annonceret med begrænsning på maks. 50 personer og med krav om tilmelding af alle deltagere (forældre, familie m.f., som tager ophold på stævnepladsen skal også tilmeldes), så man som arrangør er sikker på at kunne overholde forsamlingsbegrænsning – der gælder først til mølle med tilmeldingerne – husk at skrive dette ifm. annoncering af stævnet. Almindelige stævner skal overholde de almindelige regler om annoncering og tilmelding. Træningsstævner skal have sidste tilmelding af deltagere dagen før, men kaniner og klasser kan stadig besluttes på dagen. Træning behøver ikke at have tilmelding, hvis man forventer at antallet af deltagere vil ligge langt under 50 personer.
I forbindelse med indendørs arrangementer, vær derudover opmærksom på regeringens arealkrav, som siger, at der skal være 4 m² gulvareal tilgængelige pr. deltager - banearealet tæller ikke med her, da det ikke er tilgængelig til at fordele deltagerne over. Sørg for som arrangør at beregne præcist inden stævnestart, hvor mange der må være indendørs ad gangen til stævnet. Vær også opmærksom på, om der er nogle specifikke forholdsregler for brug af jeres indendørs lokaler.
Og husk i denne tid at være ekstra grundig med at overholde de forholdsregler, som vi alle kender: Hold afstand (mindst 1 meter, gerne 2 meter), vask hænder, brug håndsprit, bliv hjemme hvis du er syg osv. - dvs. ingen krammere, ingen der sidder tæt osv.
Hopudvalget

Hopudvalget

September 2020
26. Odense Kaninavlerforening indbyder til stævne lørdag den 26. september. Det foregår på cirkuspladsen i Søndersø, lige overfor adressen Industrivej 6, 5471 Søndersø.
Stævnet starter kl. 9, og det koster 15 kr. pr. start.
Der hoppes elite lige, svær lige og middelsvær lige åben. Rækkefølgen afgøres efter vejr- og vindforhold på dagen, og der vil blive hoppet med finaler. Hvis vind og vejr ikke tillader at hoppe udendørs, rykkes adressen til drivhuset på Søhusvej 238, 5270 Odense N, hvor der hoppes indendørs på jordbund.
Tilmeldingen er åben og der er sidste frist den 24. september. Eftertilmelding er mulig indtil klassens start, til dobbelt startpris. Tilmelding foregår på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/Odense26september2020/
Ved spørgsmål kontakt Marie Floutrup på 31 61 86 72.26. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aspirant-stævne lørdag den 26. september i ridehuset på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 afholdes klasserne længdehop med start på 60cm, let lige, svær lige åben og højdehop med start på 40cm.
Ved mange tilmeldinger bestræber vi os efter at holde højde og længde på 2 spring hver og let lige og svær lige åben samtidig.
Pris pr. start er 15kr og tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/AspirantstaevneVilvordeRoskilde2020/ senest den 23. september.
Ved spørgsmål kan Camilla kontaktes på SMS 41 82 99 08 eller via. hop@roskildekanin.dk27. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer den 27. september til klubbens sidste udendørsstævne for i år. Det foregår på Englystskolens fodboldbaner med start kl. 9:00. Adressen er Skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banerne er her: http://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6
Der afholdes klasserne let kroget, middelsvær kroget, svær kroget og elite kroget og der vil som udgangspunkt køres 2 klasser samtidigt. Prisen er 15 kr. pr. start og tilmelding sker senest den 20. september på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle27september2020/
OBS! Eftertjek at din e-mail står korrekt ved tilmelding og at din tilmeldings-e-mail ikke ender i spam. Der udsendes info-mail om betaling og yderligere information om hvordan stævnedagen forløber.
Ved spørgsmål kontakt Louise Hansen på 29 66 19 40.
Oktober 2020
3. AFLYST
Stævnet er aflyst pga. den aktuelle coronasituation.
Aalborg Kaninforening inviterer til hopstævne i samarbejde med Vestbyens Rideklub i Aalborg.
Det holdes i ridehallen på Annebergvej 110, 9000 Aalborg lørdag den 3. oktober. Der hoppes i hallen fra kl. 10. Klasserne vil være: Mini Lige, let lige, middelsvær lige og svær lige åben. Ved mange tilmeldinger kan der forventes finaler. Pris pr. start er 10 kr. Ved deltagelse må man regne med at hjælpe til, så dagen kommer til at køre.
Tilmelding via http://tilmelding.kaninhop.dk/AalborgOktober20/ senest onsdag den 30. september. Der vil være mulighed for køb af sodavand og kaffe/the til rimelige priser. Der er indkøbsmuligheder 3-5 minutters kørsel fra klubben.
Ved spørgsmål til stævnet kan der rettes henvendelse til Kristina på 61 11 17 45, helst via sms.4. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til drivhusstævne søndag den 4. oktober kl. 9:00.
Klasserne er mini lige, let lige, let kroget og middelsvær kroget åben.
Pris: 10 kr. pr. start.
Adressen er: Gartneriet Rousing, Vitved Bakker 4a, 8660 Skanderborg.
Tilmelding senest den 30. september på http://tilmelding.kaninhop.dk/oktoberstaevne2020drivhuset/
Pga. den aktuelle forsamlingsbegrænsning, er der til stævnet en begrænsning på 50 personer efter først til mølle. Derfor skal alle deltagere inkl. forældre/chauffører også tilmeldes, så vi sikrer, at vi ikke bliver over 50 personer.
Spørgsmål kan stilles til Kirsten Bjerg på 30 12 47 73.10. Den 10. oktober bliver der afholdt repræsentantskabsmøde i Danmarks Kaninavlerforening i Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13–15, 5800 Nyborg.
Der bør ikke planlægges hopstævner til denne dag.10. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne lørdag den 10. oktober i ridehuset eller ridebanen på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Vi starter kl. 10.00 og hopper klasserne mini lige, middelsvær lige åben, svær kroget åben og elite kroget.
Pris pr. start er 15 kr. og tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/10Oktober2020Roskilde/ senest onsdag den 7. oktober.
Ved spørgsmål kan Patricia kontaktes på SMS 20 99 69 44, Camilla på SMS 41 82 99 08 eller via hop snabela roskildekanin.dk
Vi gør opmærksomme på at der grundet Covid-19 tiltag kræves tilmelding af alle personer som forventes at opholde sig på stævnepladsen og at der ikke er flere end en person ekstra pr. deltager, hvis denne er med som kørsel. Veninder og tilskuere frabedes. Forældre eller andet som køre til stævnet og forlader stævnepladsen efterfølgende skal IKKE tilmeldes.
Der er en begrænsning på maks. 50 personer tilmeldt i alt til stævnet pga. den aktuelle forsamlingsbegrænsning.
Infomail vedr. betaling og andet sendes ud efter sidste tilmelding, det er derfor vigtigt at I tilmelder med korrekt mailadresse.14. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aften stævne onsdag den 14. oktober hos Line, Vængedalen 204, 2600 Glostrup.
Vi starter kl. 16.00 og hopper længdehop med start på 40 cm.
Pris pr. start er 10 kr. og tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/14Oktober2020Roskilde/ senest mandag den 12. oktober.
Der hoppes udendørs, så husk tøj efter vejret.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24 eller på e-mail Line.holse snabela hotmail.com
Vi gør opmærksomme på at der grundet Covid-19 tiltag kræves tilmelding af alle personer som forventes at opholde sig på stævnepladsen og at der ikke er flere end en person ekstra pr. deltager, hvis denne er med som kørsel. Veninder og tilskuere frabedes. Forældre eller andet som køre til stævnet og forlader stævnepladsen efterfølgende skal IKKE tilmeldes.
Der er en begrænsning på maks. 50 personer tilmeldt i alt til stævnet pga. den aktuelle forsamlingsbegrænsning.
Infomail vedr. betaling og andet sendes ud efter sidste tilmelding, det er derfor vigtigt at I tilmelder med korrekt mailadresse.17.-18. Vi har en opdateret tekst til Vejlemesterskabet den 17-18 oktober. Du må meget gerne markerer den del med overnatning, da det er den store forskel fra før.

Vejle og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Vejlemesterskaberne 2020. Det finder sted den 17-18 oktober i søndermarkshallen, Søndermarksvej 119, 7100 Vejle. Vi starter kl 9:00 begge dage. Lørdag hoppes der mini, let, veteran, middelsvær, svær og elite lige i følgende rækkefølge. Søndag hoppes der elite, svær, middelsvær og let lige i følgende rækkefølge. Startprisen er 20kr. pr. start og tilmelding skal ske senest den 10 oktober. Vi gør opmærksom på, at ALLE der er til stede ved stævnet i længere tid skal tilmeldes så vi har overblik over antallet af personer. Afhentning og aflevering kræver altså ikke tilmelding hvis personen kører fra stævnepladsen igen.
Tilmelding lørdag: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle17okt2020/
Tilmelding søndag: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle18okt2020/
Alle deltagende ekvipager kæmper med om titlerne som Vejlemester i let, middelsvær, svær og elite. Dette afgøres ud fra det samlede resultat fra begge stævnedage.
OBS: Grundet nye coronarestirktioner vil det desværre ikke være muligt for personer at overnatte i hallen alligevel. Vi kan dog tilbyde at huse kaninerne om natten og henvise førere til hotel eller campingplads i Vejleområdet.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 eller Lisette Kongerslev på 60 17 00 31.24.-25. I forbindelse med Oktoberudstillingen i Søndermarkshallen (Åkirkebyvej 136, 3700 Rønne) den 24.-25. oktober indbyder Bornholms Racekaninforening til 2. afdeling af Bornholmsmesterskaberne i kaninhop 2020.
Fredag aften er der indkvartering fra kl. 18-20.
Lørdag begynder vi klokken 10 med let kroget, bornholmsmesterskab i mini kroget og bornholmsmesterskab i længdehop med start på 40 cm.
Søndag begynder vi klokken 10 med let lige, bornholmsmesterskab i mini lige og bornholmsmesterskab i højdehop med start på 40 cm.
Præmieoverrækkelsen bliver søndag eftermiddag (tidspunkt kommer efter sidste tilmeldingsfrist).
Det koster 10 kr. pr. start for de lette klasser, og 20 kr pr. start for højde/længde/mini og 10 kr pr. bur.
De enkelte klasser gennemføres kun ved flere end tre tilmeldte starter. Der kan forventes andre bedømmelsesmetoder end D2, men vi forsøger så vidt det er muligt at sørge for 2 gennemløb til alle i det omfang det er muligt. Der er vandrepokaler Bornholmsmestrene.
Overnatning kan arrangeres, hvis man kommer langvejs fra.
Vandrepokalerne kan kun vindes af medlemmer af Bornholms Racekaninforening.
Sidste tilmeldingsfrist den 17. oktober til staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (kun sms).25. Sydfyn og Øernes Kaninavlerforening inviterer til Kaninhullets Mini og Let cup i forbindelse med kassebedømmelsen hos Rene, Egebjergvej 39, 5771 Stenstrup søndag den 25. oktober. Stævnet starter kl. 9, og det er muligt at komme fra 8.30. Der hoppes mini lige, let lige, mini kroget og let kroget. For at deltage i Mini Cuppen, der er en samlet vinder af mini lige og mini kroget, skal samme kanin deltage i både mini lige og mini kroget. For at deltage i Let Cuppen, skal der deltages i både let lige og let kroget. Pris 10 kr. pr. start. Deltagelse i Cuppen koster yderligere 10 kr. pr. kanin. En kanin kan ikke deltage i mini og let samme dag. Tilmelding via http://tilmelding.kaninhop.dk/Sydfyn2020KaninhulletsCup/ senest den 18. oktober. Mini Cup tilmeldes med afkrydsning i feltet ”Terrænhop” og Let Cup tilmeldes i feltet ”Duelhop”. Der kan tilkøbes frokost (varm mad med drikkelse) til 60 kr. pr. person. Tilmelding til mad anføres i bemærkningsfeltet, og betales kontant til Rene eller Jørgen ved kassebedømmelsen på dagen. Som udgangspunkt hoppes udenfor på græs. Om der kan rykkes ind i tilfælde af dårligt vejr, vil afhænge af de på det tidspunkt gældende Covid-19 retningslinjer. Af hensyn til eventuelt ændrede begrænsninger i forsamlingsantallet på stævnetidspunktet, bedes ledsagere anføres i bemærkningsfeltet. Ved spørgsmål, kontakt hopansvarlig Charlotte på tlf. 51 34 16 29.


31.-1. DM 2020
Kaninavlerforeningerne i Odense, Haderslev og Vejle har fornøjelsen af at kunne invitere til DM 2020 i kaninhop. Det vil finde sted den 31. oktober - 1. november i Petersmindehallen, Petersmindevej 25, 7100 Vejle. Programmet ser således ud:
Ankomst fra fredag den 30. oktober kl. 18. Der vil være sundhedstjek ved ankomst.
Lørdag afholdes følgende klasser: Elite kroget DM, veteran kroget DM, let lige, elite længdehop DM.
Søndag afholdes følgende klasser: Elite lige DM, veteran lige DM, elite højdehop DM.
Starthøjde på højdehop er 60 cm, derefter hoppes der 70, 75, 80 osv. Startlængde på længdehop er 140 cm. Derefter hoppes der 160, 180, 200 osv. Startprisen er 50 kr. for elite-klasserne og 30 kr. for let og veteran. Tilmelding foregår på http://tilmelding.kaninhop.dk/DM2020/ senest den 1. oktober. Det er ikke muligt at eftertilmelde og der kan ved dette stævne ikke deltages uden for klassen. Tilmeldinger er bindende når dagen for sidste tilmelding er passeret.
Læs mere om arrangementet bl.a. om bure, overnatning, mad og DM-trøjer på hjemmesiden for DM 2020 på http://dmkaninhop2020.weebly.com
Spørgsmål kan rettes til Charlotte Elleby på 40 12 91 04, eller Anne-Mette Fogh på 26 11 12 64. Ved tilmeldingsspørgsmål henvend jer til Anne-Mette.
HOPtræning rundt om i landet

Aalborg Kaninforening: Kontaktperson: Kristina Møller Pedersen på tlf. 61 11 17 45.

Aarhus har pt. ingen hoptræning. Ved spørgsmål kontakt formand Connie Rohde på tlf. 22 39 30 74.

Bornholm: Kontaktpersoner: Nina Poulsen på tlf. 60 22 99 06 og Stine Sonne Hansen på tlf. 20 69 88 75.

Grænseegnen: Kontaktperson Arvid Pedersen på tlf. 51 21 38 91.

Haderslev Kaninavlerforening: Kontaktperson: Anne-Mette Fogh på 26 11 12 64.

Holbæk Kaninavlerforening: Kontaktpersoner: Janni Brenholdt på tlf. 42 20 40 75 og e-mail Janni snabela hkaf.dk

Horsens og Omegns Kaninavlerforening afholder begyndertræning onsdage i ulige uger kl. 18:00 til 20:00 og træning i alle klasser hver torsdag kl. 19:00 til 21:00 i ulige uger og kl. 17:30 til 21:00 i lige uger.
Der kan forekomme konkurrencer, hvis der er lyst, tid og plads til det.
Træningen foregår på Naturcenter Skovgård, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens.
Husk at vi gerne ser, at man for det meste hjælper med enten at sætte op til start eller at pakke sammen til slut. Med mindre andet er aftalt med træneren, så pakker vi senest 15 minutter før sluttid – hvis alle fremmødte er færdig med at hoppe tidligere, pakkes der der.
Nærmere ved Kirsten Bjerg tlf. 30 12 47 73 eller Aase Bjerner tlf. 75 61 77 94.
Se mere for specifikke datoer m.m. på vores hjemmeside http://horsens.kaniner.dk/ under "Træningskalender", på vores Facebookside på http://www.facebook.com/HorsensKaninavlerforening/ og i vores Facebookgruppe for lokalehoppere på http://www.facebook.com/groups/190426971159774/.


Hørsholm-Lyngby har p.t. ikke fast træning.

Midt- og Vestsjællands Kaniner: Kontaktperson: Rikke Threms på tlf. 22 30 22 09.
Se mere på facebook grupperne - https://www.facebook.com/groups/499795986714474/ eller https://www.facebook.com/MVKaniner/ for nærmere information eller evt. aflysning.


Odense Kaninavlerforening: Kontaktpersoner: Camilla på 25 62 85 75 eller Marie på 31 61 86 72.

Ringkøbing-Ulfborg-Vemb Kaninavlerforening har pt. ingen hoptræning. Ved spørgsmål kontakt formand Anton Dam Nielsen på tlf. 2623 5036.
Kig evt. forbi på www.ruvk.dk


Roskilde og Omegns Kaninforening afholder træning hver mandag i ulige uger fra kl. 18.00 til ca. kl. 20 på græsset ved Vængedalen 200, 2600 Glostrup.
Det er gratis for medlemmer af Roskilde og Omegns Kaninforening at deltage i træningen, er man ikke medlem hos os, koster det 20kr pr. person pr. træning.
Der er mulighed for træningsstævner, hvis der er stemning for det og der er en dommer til stede, information omkring afholdelse af træningsstævner vil bestræbelsesvis komme op på instagram og gruppen "Roskilde Kaninhoptræning" dagen før.
Følg med på vores sociale medier for informationer og ændringer i træningsplanen.
Der vil til alle træninger være mulighed for råd og vejledning.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24 og Emilie kontaktes på tlf. 53 61 60 23.


Skjern-Tarm Kaninavlerforening har p.t. ikke fast hoptræning.

Storstrøms Kaninavlerforening: Kontaktpersoner Mia Hansen på tlf. 29 80 52 35 og Emil på tlf. 60 77 52 24.

Sydfyn og Øernes Kaninavlerforening holder træning fredag i lige uger og tirsdag i ulige uger kl. 18.30-20 på Søgaard, Fjellerupvej 4, 5854 Gislev. Sommertræning foregår udendørs på græsplæne (med mulighed for at rykke ind i dårligt vejr), om vinteren hoppes inde i maskinhus. Der kan forekomme træningsstævner, mærkeprøver, klasseprøver og uofficielle konkurrencer (kaninlege), hvis der er interesse for det og en dommer til stede. Vi følger til enhver tid de gældende retningslinjer fra myndighederne ang. Covid-19, og der vil være håndsprit tilgængeligt. Ved tilmelding/spørgsmål, kontakt hopansvarlig Charlotte Stub Detlefsen på tlf. 51 34 16 29.

Sydvestfyn har ikke fast træning. Kontakt Lars Sørensen på tlf. 65 96 76 65 for at høre mere om kaninhop i klubben.

Vejle og Omegns Kaninforening afholder kaninhoptræning tirsdag i lige uger kl 18:00-20:00. Det foregår på fodboldbanerne ved Englystskolen, på skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banen er her: http://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6 . Træning foregår på alle niveauer og der vil altid være en hjælper til stede. Træningsstævner kan forekomme. Kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31 eller Charlotte Elleby på 40 12 91 04 ved spørgsmål.

Viborg og Omegns Kaninforening afholder kaninhoptræning onsdage i ulige uger kl. 18:00-20:00. Det forgår hos Mette og Solveig, Kirkevej 18, Øster Bjerregrav, 8920 Randers NV.
Træning foregår på alle niveauer og der vil altid være en hjælper til stede. Her i vinterperiode hoppes der på tæpper. Træningsstævner kan forekomme. Kontakt Maria Jansson ved spørgsmål på tlf. 31 13 74 78.
Det koster 50 kr. pr. familie, som et engangbeløb, at træne med hele vinteren.


Øst- og Midtfyns Kaninforenings sommertræning er som følger:
Træning hver onsdag i Skellerup kl. 18.30-20.00. Adresse oplyses ved tilmelding (afhænger af antal). Tilmelding til Heidi på tlf. 30 53 37 12.
Hver torsdag ved Kværndrup, Snarupvejen 33, 5750 Ringe kl. 18.30-20.30. Tilmelding til Karen på 28 88 06 84.
Kontakt
Kontakt


© Copyright
Design og layout: Rasmus Bjerner
Tekst: Aase og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.