Hopkalender

Ønsker du at modtage en e-mail, når tilmeldingsfristen til danske kaninhopkonkurrencer er ved at være nået? Klik her og tilmeld dig til vores tilmeldingsreminder-service.
Klik her for at få vist arrangementer og træning på et Danmarkskort.
Tryk for at komme til: Maj, juni, juli, august, september, oktober eller HOPtræning rundt om i landet.
Eller vælg et årstal: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 eller Aktuelle stævner

Vedr. forsamlingsloftet ifm. kaninhopstævner og -træning:
Som følge af regeringens seneste udmeldinger, er det pr. 21. april 2021 igen tilladt at samles 50 personer udendørs. Derfor er det nu igen muligt, at afholde stævner og træninger i foreningsregi, med 50 personer uden yderligere forbehold for, hvem disse 50 personer er. Det er dermed muligt for andre end udøvere, hjælpere mm. at være med til foreningsarrangementer. Vær dog opmærksom på, at mange haver o.l. i en coronatid ikke egner sig til at være 50 personer samtidig, men måske kun 20 eller 25 personer – vi opfordrer derfor til, at man for hvert arrangement inden annoncering tager stilling til, hvor mange personer, der kan være til stede samtidig, når alle skal have mulighed for at holde god afstand til hinanden.
Ud fra regeringens plan om udfasning af forsamlingsforbudet vil følgende datoer gøre sig gældende for udendørsstævner: D. 6. maj -> tilladt 75 personer til stede, d. 21. maj -> 100 personer til stede, d. 11. juni -> det lille forsamlingsloft fjernes.
Der kan annonceres stævner og træninger på Hopudvalgets hjemmeside, med det forbehold, at de til en hver til gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at restriktionerne igen strammes yderligere og at arrangementer alligevel ikke kan afholdes, eller at enkelte kommuner lukkes ned, og deltagere fra disse kommuner ikke må deltage alligevel).
Da der som tidligere nævnt kun må afholdes udendørsarrangementer med god afstand, er dette et forbehold for at stævnet eller foreningstræningen må og kan afholdes. Med udendørs menes, at der ikke må gøres brug af lader, garager, osv. Det er fra Kulturministeriets side præciseret, at hvis man ønsker at gøre brug af telte og pavilloner, som en del af en aktivitet/arrangement, så vil det ”betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af”.
Det er vigtigt at coronaforholdsreglerne, specielt om afspritning og afstand, overholdes af alle parter, både deltagere og arrangører. Overholder personer ikke dette krav, vil det være bortvisningsgrund.
Arrangørere skal sørge for, at der er sprit tilgængeligt ved alle arrangementer, og tænk gerne på at mindske kontaktfladerne mellem deltagere.
Med et nuværende forsamlingsloft på 50 personer, er det et krav at alle, som har til hensigt at opholde sig på stævnepladsen, tilmeldes, og vi opfordrer til maks. at have en ekstra person med, såfremt dette ikke kan undgås.
Det er kun tilladt at sortere i antal deltagere ved brug af tilmeldingsrækkefølgen og dermed efter “først til mølle”-princippet. Hopudvalget giver midlertidig dispensation til, at der ved arrangementer kan annonceres en begrænsning på antal deltagere på ned til 20 personer (baseret på tilmeldingsrækkefølge), såfremt der er begrænset plads på stævnepladsen (eller andre praktiske forhold) og der dermed ikke kan holdes tilstrækkelig afstand ved mange deltagere.
Der kan også stadig afholdes “Drop-in-stævner”, hvor man som stævnearrangør annoncerer med de klasser, der er plads til at stille op samtidig (f.eks. en let og en elite), og så kan deltagerne komme på skift i løbet af dagen. Drop-in-stævnet afholdes med almindelig tilmelding, men med efterfølgende uddelte tidsrum, hvori de tilmeldte deltagere må komme, sådan at maks. antal til stede samtidig ikke overskrides - tilmeldte deltagere inddeles altså i hold eller med individuelle tidsrum efter sidste tilmelding, og det er arrangørens ansvar at sikre, at der ikke på noget tidspunkt er flere personer til stede ved arrangementet, end forsamlingsforbudet tillader (og færre, hvis området er lille).
Årets Hopkanin er kørende pr. 1. marts 2021.

HopudvalgetMaj 2021
18. Hørsholm-Lyngby afholder stævne tirsdag den 18. maj på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder svær kroget åben og elite kroget.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege18maj2021/ senest den 16. maj.
Der er åben for tilmelding indtil klassen starter mod dobbelt betaling.
Vi starter kl. 16:30, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Da vi maks. må være 50 personer til stævnet, skal forældre/familie tilmeldes i separat tilmelding, og er efter først til mølle – vi opfordrer til maks. 1 ekstra person pr. deltager.21. Vejle og Omegns Kaninforening indbyder til aftenstævne den 21. maj hos Josefine på adressen Assensvej 66, 5500 Middelfart. Vi starter kl 16:30, med ankomst fra kl 16:00. Der konkurreres i svær kroget, middelsvær kroget åben og middelsvær kroget (ikke åben). Tilmelding sker senest den 16. maj på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle21maj2021/
Prisen er 10 kr. pr. start. Eftertilmelding er muligt til dobbelt pris. Alle personer der opholder sig ved stævnet skal tilmeldes.
Kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 ved spørgsmål.22. Øst- og Midtfyns Kaninforening indbyder til pinsestævne den 22. maj på Skellerup skole. Adressen er Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev.
Vi starter kl. 9. Klasserne er let kroget, middelsvær kroget åben og elite lige, rækkefølgen bestemmes på dagen. 10 kr. pr. start.
Seneste tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/OestMidtPinse2021/ senest den 19. maj.
Ved spørgsmål kontakt Maja Semberg på 23 90 23 05.
Vi gør opmærksomme på, at der grundet Covid-19 tiltag kræves tilmelding af alle personer, som forventes at opholde sig på stævnepladsen og at der ikke er flere end én ekstra person pr. deltager, hvis denne er med som kørsel. Veninder og tilskuere må ikke medtages. Forældre eller andre, som kører til stævnet og forlader stævnepladsen efterfølgende skal Ikke tilmeldes.22. Frederikshavn Kaninavlerforening inviterer til hopstævne på fodboldbanen ved Gærum Idrætscenter den 22. maj. kl. 9:30 på adressen Vrangbækvej 4C, 9900 Frederikshavn. Der hoppes mini lige, let lige, middelsvær lige, svær lige og elite lige. Det koster 15 kr. pr. start og tilmelding sker på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/Frederikshavn22maj2021/ senest den 16. maj.
Alle personer der opholder sig ved stævnet skal tilmeldes i en tilmelding.
Ved spørgsmål kontakt da Sarah Madsen 22 88 50 82.23. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne søndag den 23. maj hos Tanja, Nørregårdsvej 44, 4990 Sakskøbing. Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra 9:30. Der hoppes i klasserne elite lige, svær lige åben og højdehop med start på 40 cm. Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/MajTanjaStorstroem2021/ - senest torsdag den 20. maj. Vi gør opmærskom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge.
Der er begrænsning på maks. 50 personer til stævner, derfor er det nødvendigt at forældre og familie, som også vil opholde sig til stævnet, bliver tilmeldt med separat tilmelding hver især. Vi anbefaler dog maks. 1 person ekstra pr. deltager, det er først til mølle.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35, Tanja på 25 71 33 14 eller Emil på 60 77 52 24.24. Holbæk Kaninavlerforening inviterer til Pinsestævne den 24. maj. Stævnet bliver afholdt på græsplænen ved Janni på adressen, Kløvervænget 30, 4300 Holbæk med start kl. 10 og mulighed for at komme ind fra kl. 9.30.
Vi afholder følgende klasser: Let lige, middelsvær lige, veteran lige, svær lige og elite lige.
Prisen er 15 kr. pr start. Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Pinsestaevnevedjannimaj2021/ senest den 21. maj.
Ved spørgsmål kontakt Janni på e-mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger, i dette tilfælde det areal vi har til rådighed, vil være en begrænsning på 25 deltagere og der tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet. Til stævnet er det kun udøvere, dommere, hjælpere der kan være til stede til stævnet, derfor er det ikke muligt for forældre og tilskuere at være til stede ved stævnet, men kan sætte af og afhente.29. Hørsholm-Lyngby afholder stævne lørdag den 29. maj på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Vi afholder middelsvær lige åben, middelsvær kroget åben og svær lige åben.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Koege29maj2021/ senest den 25. maj.
Vi starter kl. 10:00, det er muligt at komme før for at hjælpe.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Da vi maks. må være 50 personer til stævnet, skal forældre/familie tilmeldes i separat tilmelding, og er efter først til mølle – vi opfordrer til maks. 1 ekstra person pr. deltager.29.-30. Vejle og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Farvecupperne den 29.-30. maj. Det forgår på fodboldbanerne ved Englystskolen med start kl. 9:00. Adressen er Skolebakken 1, 7080 Børkop. Tilmelding sker senest den 22. maj.
Klasser lørdag: 2x elite kroget, 2x svær kroget, let lige, middelsvær lige og længdehop med start på 140 cm. På kroget vil den ene klasse også være med bed. A.
Tilmeldingslink: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle29maj2021/
Klasser søndag: 2x let kroget, 2x middelsvær kroget, svær lige, elite lige og højdehop med start på 60 cm.
Tilmeldingslink: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle30maj2021/
Fælles for de krogede konkurrencer er, at kroget klasse nr. 2. vil blive kørt med bed A. Ved mange starter, afholdes de lige baneklasser også med bed. A. Vi gør opmærksomme på, at kaniner maks. må starte 3 klasser pr. dag. Prisen pr. start er 15 kr. Eftertilmelding er muligt til dobbelttakst indtil stævnets start. Ved tilmelding i kroget klasse, så tilmeldes man automatisk til begge klasser.
Farvecupperne løber i alle de krogede klasser. Der konkurreres i følgende: Young Yellow Cup (let), Green Glory Cup (middelsvær), Blue Breeze Cup (svær) og Pink Power Cup (elite). Kriteriet for at deltage i cuppen er, at kaninen deltager i både nr. 1 og 2 af samme klasse. Det bedste samlede resultat vinder. Cuppen følger kaninen og ikke føreren. Prisen for at deltage i cup er 15 kr. pr. kanin. Ønsker man at deltage i cuppen, skal man afkrydse feltet ”pointhop”.
Forvent et heldagsarrangement. Er man nødsaget til at komme senere eller køre før, så meddel det i bemærkninger på tilmeldingslinket. Alle personer der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i separat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04
Juni 2021
1. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til aftenstævne tirsdag den 1. juni, hos Mia i Søllested, Højskolevej 22, 4920 Søllested
Vi starter klokken 16, med mulighed for at komme fra kl. 15.30 – der hoppes i klasserne svær kroget og middelsvær kroget åben. Pris pr. start er 10 kr. Eftertilmeldinger modtages frem til klassens start til dobbelt takst.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Tirsdagsstaevnehosmiajuni2021/ - senest søndag den 30. maj.
Maks antal deltagere følger forsamlingsloftet på pågældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35 eller Tanja på 25 71 33 14.3. Odense Kaninavlerforening inviterer til aftenstævne den 3. juni ved drivhuset i Allesø på adressen Søhusvej 238, 5270 Odense N. Ved maks. 25 tilmeldte og dårligt vejr hopper vi i drivhuset, ellers udendørs på græsplæne.
Stævnet starter kl 16:30 med mulighed for at komme kl 16. Der hoppes middelsvær lige åben og svær lige åben og pris pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske senest den 28. maj på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenstaevneOdense3Juni2021/
Alle personer der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i separat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på tidspunktet for stævneafholdelse. Dog maks. 1 ledsager, hvis det er helt nødvendigt.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 72.5.-6. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til todagesstævne den 5. og 6. juni ved Wiktoria, Århusvej 34, 8382 Hinnerup.
Lørdag starter vi kl. 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite kroget.
Søndag starter vi kl. 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite lige. Rækkefølgen af klasserne tager vi på dagen.
Tilmelding sker til lørdag på http://tilmelding.kaninhop.dk/Hinnerup5Juni2021/
og søndag på http://tilmelding.kaninhop.dk/Hinnerup6Juni2021/ senest den 31. maj.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Der er mulighed for overnatning i Wiktorias baghave i eget telt. Ved spørgsmål kontakt Wiktoria på Facebook eller Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.
Forvent at stævnet varer til hen på aftenen, så skriv lige, hvis I ikke kan være der hele dagen. Alle personer, der opholder sig på stævnepladsen, skal tilmeldes i separat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på det pågældende tidspunkt.12. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne lørdag den 12. juni hos Tanja, Nørregårdsvej 44, 4990 Sakskøbing. Vi starter kl. 10:00 og der er muligt at komme fra 9:30. Der hoppes i klasserne elite kroget x 2, middelsvær kroget og middelsvær kroget åben. Pris pr. start er 10 kr.
- Ved tilmelding til elite kroget regner vi med at de tilmeldte kaniner starter begge klasser, er tilfældet ikke dette, bedes i gøre opmærksom på dette i bemærkninger.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Junistaevnetanja2021/ – senest torsdag den 10. juni.
Vi gør opmærksom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge på stævnepladsen.
Maks antal deltagere følger forsamlingsloftet på pågældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35 eller Tanja på 25 71 33 14.12.-13. I forbindelse med Det Fynske Dyrskue afholder de samvirkende fynske kaninavlerforeninger hopstævne lørdag og søndag den 12.-13. juni. Det hoppes i en lille ring i forbindelse med kaninudstillingen.
Lørdag den 12. juni hoppes der længdehop med start på 80 cm, middelsvær kroget åben og svær kroget.
Søndag den 13. juni hoppes der højdehop med start på 60 cm, middelsvær lige åben og svær lige.
Begge dage åbner dyrskuet kl. 9.00, så her vil der være indgang via indgang vest. Broløkkevej 2, 5250 Odense. Parkering kan godt risikere at være et pænt stykke væk, men der er mulighed for at læsse af ved indgangen.
Stævnets første klasse starter kl. 10.00. Lørdag er der åben til kl. 20.00, søndag til klokken 16. Søndag er der fælles præmieoverrækkelse kl. 15.30. Alt efter antal tilmeldte vil der blive lavet en tidsplan for afholdelse af dagens klasser. Resten af dagene fyldes ud med mærkeprøver.
Der er fri entre til dyrskuet for de deltagende hoppere. Chauffører og andre interesserede skal selv betale indgang på skuet.
Deltagelse koster 10 kr. pr. start. Tilmelding senest 21. maj pga. indgangsbilletterne. Ændring af kaninernes klasse kan ske frem til 8. juni.
Ved tilmelding acceptere man på det gældende tidspunkts corona-restriktioner, samt adgangskrav til skuet, som vi jo ikke kender noget til på nuværende tidspunkt.
Da pladsen er lille, er der ikke mulighed for at medbringe telte eller lign.
Tilmelding lørdag via http://tilmelding.kaninhop.dk/FyndyrskueL2021/
Tilmelding søndag via http://tilmelding.kaninhop.dk/FyndyrskueS2021/
Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 28 88 06 84.13. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Grand Trophy den 13. juni kl. 9:00. Det foregår på Englystskolens fodboldbaner på adressen skolebakken 1, 7080 Børkop. Der konkurreres i elite kroget bed. E som udgør Grand Trophy, svær kroget bed. E som udgør Upcoming Class, og middelsvær kroget. Prisen for start i elite og svær er 30 kr. pr. start og her tilmelder man sig samtidig Grand Trophy/Upcoming Class. Prisen for start i middelsvær kroget er 15 kr. pr. start.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle13juni2021/ senest den 6. juni. Alle deltagere ved stævnet skal tilmeldes i separat tilmelding.
Kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 for spørgsmål.19. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne lørdag den 19. juni hos Mia, Højskoleskolevej 22, 4990 Søllested. Vi starter kl. 10:00 og det er muligt at komme fra 9:30. Der hoppes i klasserne svær kroget, svær kroget åben og let kroget x2. Pris pr. start er 10 kr.
- Ved tilmelding til let kroget regner vi med at de tilmeldte kaniner starter begge klasser, er tilfældet ikke dette, bedes i gøre opmærksom på dette i bemærkninger.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/JunistaevneMia2021/ – senest torsdag den 17. juni.
Vi gør opmærksom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, i form af telt eller lign. da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge på stævnepladsen.
Maks antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35 eller Tanja på 25 71 33 14.19. Frederikshavn Kaninavlerforening inviterer til hopstævne på fodboldbanen ved Gærum Idrætscenter den 19. juni kl. 9:30 på adressen Vrangbækvej 4C, 9900 Frederikshavn. Der hoppes middelsvær kroget åben, svær kroget, elite kroget, højdehop med start på 40 cm og længdehop med start på 60 cm. Det koster 15 kr. pr. start og tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Frederikshavn19juni2021/ senest den 13. juni.
Alle personer der opholder sig ved stævnet skal tilmeldes i en tilmelding.
Ved spørgsmål kontakt da Sarah Madsen på 22 88 50 82.26. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til blomstercupperne 2021 lørdag den 26. juni på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 09.30 afholdes klasserne svær lige åben, svær kroget åben, elite lige og elite kroget. Derudover konkurreres der i Tulipancuppen (svær) og Solsikkecuppen (elite).
Prisen pr. start er 15 kr. og prisen for deltagelse i cup er pr. kanin 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Blomstercupperne2021Roskilde/ senest søndag den 20. juni. Ved tilmelding i cupperne afkrydses feltet ”duel-hop” ved tilmelding til Tulipancuppen og feltet ”eliminator” ved tilmelding til Solsikkecuppen.
For at deltage i cupperne kræves det at kaninen hopper samme klasse på både lige og kroget, altså f.eks. elite lige og elite kroget. Middelsvær-kaniner kan også deltage i svær-cuppen, såfremt den deltager i begge svær åbne klasser.
Cupplaceringerne regnes efter placeringer i lige og kroget, har flere kaniner samme totalsum, regnes herefter med antal fejl i alt og derefter muligvis samlet tid på de 2 første gennemløb.
Alle med hensigt på at opholde sig på stævnepladsen under stævnet skal tilmeldes i en separat tilmelding, maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08
Juli 2021
3. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Klubmesterskab (del 1) den 3. juli. Der konkurreres i elite kroget, svær kroget, middelsvær kroget, let kroget og højdehop. Det koster 15 kr. pr. start. Medlemmer af Vejle kan tilmelde sig til klubmesterskabet, hvor der kåres klubmester i alle fem klasser. Tilmelding i klubmesterskabet koster 15 kr. pr. start.
Tilmelding sker senest den 27. juni. Mere info om sted og tilmelding kommer senere.
Kontakt Louise Hansen på 29 66 19 40. for spørgsmål.9.-11. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Land & Fritid-stævne den 9., 10. og 11. juli ved Land & Fritid Hedensted, Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted.
Fredag starter vi kl. 16:00 med klasserne mini lige, veteran lige og længdehop med startlængde på 100 cm.
Lørdag starter vi kl 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite kroget.
Søndag starter vi kl 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite lige.
Rækkefølgen af klasserne afhænger af vejret på dagen.
Tilmelding er åben fra 15. juni til 30. juni.
I forbindelse med stævnet bliver der afholdt venskabscup. Til venskabscup kan hver person tilmelde én kanin - kaninen skal være tilmeldte til både kroget lørdag og lige søndag. Blandt alle tilmeldte til venskabscup bliver der ved lodtrækning lavet hold med 2 personer på hvert hold. Cuppen består i, at placeringerne lægges sammen for de 2 kaniner, og for både lige og kroget, således at i alt 4 placeringer lægges sammen til et samlet resultat - cuppen afgøres ved at den laveste samlede placering af de 4 klasser, af 2 personer og 2 kaniner, er vinderen.Prisen er 10 kr. pr. start. Deltagelse i venskabscup koster 10 kr.
Der er mulighed for overnatning i familien Bøjes have med eget telt. Forsamlingsantallet afhænger af, hvad restriktionerne er på tidspunktet.
Ved spørgsmål kontakt Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.
August 2021
14.-15. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Høst Cup 2021 den 14.-15. august. Der konkurreres i elite kroget x2, elite lige x 2, svær kroget x2, svær lige x2 og let lige x2.
Mere info om fordeling af klasser, sted osv. kommer senere.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04.
September 2021
11. Den 11. september bliver der afholdt repræsentantskabsmøde i Danmarks Kaninavlerforening i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.
Der bør ikke planlægges hopstævner til denne dag.25. Dommerseminar
Hopudvalget inviterer dommere, aspiranter og hopansvarlige til dommerseminar den 25. september. Der må ikke arrangeres konkurrencer på denne dato.
Mere information om seminaret vil blive udsendt, når vi nærmer os.
HOPUDVALGET
Oktober 2021
23.-24. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Vejlemesterskaberne 2021 den 23.-24. oktober. Der konkurreres i alle lige klasser. Mere info kommer.
Kontakt Lisette Kongerslev for spørgsmål på 60 17 00 31.
HOPtræning rundt om i landet

Aalborg Kaninforening: Kontaktperson: Kristina Møller Pedersen på tlf. 61 11 17 45.

Aarhus har pt. ingen hoptræning. Ved spørgsmål kontakt formand Connie Rohde på tlf. 22 39 30 74.

Bornholm: Kontaktpersoner: Nina Poulsen på tlf. 60 22 99 06 og Stine Sonne Hansen på tlf. 20 69 88 75.

Grænseegnen: Kontaktperson Arvid Pedersen på tlf. 51 21 38 91.

Haderslev og Omegns Kaninavlerforening afholder træning ca. hver anden weekend. Dag og tidspunkt bestemmes via vores private Facebookgruppe, således flest mulige kan komme med. Gruppen er for lokale hoppere og kan findes på https://www.facebook.com/groups/849610145121865
Adressen er Tornumvej 5, 6630 Rødding.
Kunne du tænke dig at være med, så kontakt Anne-Mette Fogh på sms 26 11 12 64.


Holbæk Kaninavlerforening: Kontaktpersoner: Janni Brenholdt på tlf. 42 20 40 75 og e-mail Janni snabela hkaf.dk

Horsens og Omegns Kaninavlerforening afholder træning i alle klasser hver torsdag eftermiddag/aften.
Træningen foregår på Naturcenter Skovgård, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens.
Husk at vi gerne ser, at man for det meste hjælper med enten at sætte op til start eller at pakke sammen til slut. Med mindre andet er aftalt med træneren, så pakker vi senest 15 minutter før sluttid – hvis alle fremmødte er færdig med at hoppe tidligere, pakkes der der.
Nærmere ved Kirsten Bjerg tlf. 30 12 47 73 eller Aase Bjerner tlf. 75 61 77 94.
Pga. coronasituationen, er tilmelding nødvendig til vores træning via vores Facebookgruppe for lokale hoppere på http://www.facebook.com/groups/190426971159774/.


Hørsholm-Lyngby har p.t. ikke fast træning.

Midt- og Vestsjællands Kaniner: Kontaktperson: Rikke Threms på tlf. 22 30 22 09.
Se mere på facebook grupperne - https://www.facebook.com/groups/499795986714474/ eller https://www.facebook.com/MVKaniner/ for nærmere information eller evt. aflysning.


Odense Kaninavlerforening: Kontaktpersoner: Camilla på 25 62 85 75 eller Marie på 31 61 86 72.

Ringkøbing-Ulfborg-Vemb Kaninavlerforening har pt. ingen hoptræning. Ved spørgsmål kontakt formand Anton Dam Nielsen på tlf. 2623 5036.
Kig evt. forbi på www.ruvk.dk


Roskilde og Omegns Kaninforening afholder træning hver mandag i ulige uger fra kl. 18.00 til ca. kl. 20 på græsset ved Vængedalen 200, 2600 Glostrup.
Det er gratis for medlemmer af Roskilde og Omegns Kaninforening at deltage i træningen, er man ikke medlem hos os, koster det 20kr pr. person pr. træning.
Der er mulighed for træningsstævner, hvis der er stemning for det og der er en dommer til stede, information omkring afholdelse af træningsstævner vil bestræbelsesvis komme op på instagram og gruppen "Roskilde Kaninhoptræning" dagen før.
Følg med på vores sociale medier for informationer og ændringer i træningsplanen.
Der vil til alle træninger være mulighed for råd og vejledning.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24 og Emilie kontaktes på tlf. 53 61 60 23.


Skjern-Tarm Kaninavlerforening har p.t. ikke fast hoptræning.

Storstrøms Kaninavlerforening afholder træning hver torsdag i lige uger, fra kl. 16 og frem på adressen Strædet 19, 4920 Søllested i ridehuset. Det er gratis for medlemmer i Storstrøms Kaninavlerforening at deltage, for ikke medlemmer koster det 10 kr. at deltage i træningen. Der er mulighed for træningsstævner, hvis der er hvis der er stemning for dette, og at der er en dommer tilstede. Pga. forsamlingsforbuddet er det nødvendigt at tilmelde til træningen, ved at give besked på sms til Mia på 29 80 52 35. Kontakt Mia på 29 80 52 35 eller Emil på 60 77 52 24 ved spørgsmål.

Sydfyn og Øernes Kaninavlerforening holder træning fredag i lige uger kl. 16:30-18:00 og tirsdag i ulige uger kl. 18:30-20:00 på Søgaard, Fjellerupvej 4, 5854 Gislev. Træning følger til enhver tid de aktuelle anbefalinger fra myndighederne, og der vil være håndsprit tilgængelig. Der kan forekomme træningsstævner, mærkeprøver, klasseprøver og uofficielle konkurrencer (kaninlege), hvis der er interesse for det og en dommer tilstede. Ved tilmelding/spørgsmål, kontakt hopansvarlig Charlotte Stub Detlefsen på tlf. 51 34 16 29.

Sydvestfyn har ikke fast træning. Kontakt Lars Sørensen på tlf. 65 96 76 65 for at høre mere om kaninhop i klubben.

Vejle og Omegns Kaninforening afholder kaninhoptræning tirsdag i lige uger kl 18:00-20:00. Det foregår på fodboldbanerne ved Englystskolen, på skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banen er her: http://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6 . Træning foregår på alle niveauer og der vil altid være en hjælper til stede. Træningsstævner kan forekomme. Kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31 eller Charlotte Elleby på 40 12 91 04 ved spørgsmål.

Viborg og Omegns Kaninforening afholder træning hver onsdag fra 17:00-18:30. Det foregår på fodboldbanerne ved Ulbjerg Skole, Fjordglimt 3, Ulbjerg, 8832 Skals (se http://www.google.dk/maps?q=ulbjerg+skole) og hvis tiden og lysten er til det, kan der forekomme konkurrencer. Du må gerne komme og prøve og hoppe med din kanin 3 gange inden du bestemmer dig for om du vil være medlem.
Vi skal selvfølgelig overholde alle restriktioner ang. corona, derfor skal der tilmeldes til Maria Jansson.
Følg med på vores Facebookgruppe på https://www.facebook.com/groups/635668263263978/ for informationer og ændringer i træningsplanen.
Vi glæder os til at se dig :-)
Hopansvarlig er Maria Jansson - hun kan kontaktes på 31 13 74 78.


Øst- og Midtfyns Kaninforening træner hver mandag hos Heidi, Skellerupvej 19, 5540 Ullerslev fra 18:30-20:00. Der er lys på græsplænen. Tilmelding nødvendig til Heidi på tlf. 30 53 37 12.
Der trænes hver torsdag fra 18:30-20:00 på gården på adressen Øvre Hillerslev 2, 5750 Ringe (man skal ind på gårdspladsen lige i svinget). Når der ikke er corona, er der mulighed for indendørs træning. Tilmelding til Karen på 28 88 06 84
Der trænes i weekender i Skellerup efter aftale. Ved interesse kontaktes Maja på tlf. 23 90 23 05.
Der vil i Ullerslev og i Ringe blive afholdt træningsstævner, klasseprøver og mærkeprøver. Følg med i Facebookgruppen, der vil datoerne blive annonceret efterhånden som de er planlagt.
Følg med i Facebookgruppen, der vil datoerne blive annonceret efterhånden som de er planlagt.
Kontakt
Kontakt


© Copyright
Design og layout: Rasmus Bjerner
Tekst: Aase og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.